Siste Innlegg
Psykolog i skolen

Psykolog i skolen

Én av tre personer i Norge vil ha hatt en psykisk lidelse i løpet av det siste året, og rundt halvparten i løpet av livet. Vi trenger nytenking innenfor psykisk helse. Oslo Venstre foreslår nå et lavterskeltilbud hvor det er mulig å få rask hjelp av psykolog uten henvisning.   Ved utgangen av 2012 sto...
Intervju på klikk.no

Intervju på klikk.no

  Jeg har blitt intervjuet på klikk.no i forbindelse med deres kampanje #KvinnerInn. Les hele intervjuet her.   Et av spørsmålene som blir tatt opp er hva jeg mener er de tre viktigste kvinnepolitiske sakene i Norge. Jeg mener at det i utgangspunktet står det ganske bra til med den formelle likestillingen i Norge. Det...
Sammen mot mobbing

Sammen mot mobbing

På bystyremøtet 26. august bestemte bystyret enstemmig at Oslos mobbemanifest også skal gjelde barnehage, og at vi skal vurdere å innføre et mobbeombud. Jeg vil berømme SV for å ha løfte temaet om mobbing, som dessverre berører alt for mange barn og unge i både Norge og Oslo. For det er ingen politikere, skoler eller...
Oppfølging av lærekontrakter

Oppfølging av lærekontrakter

For yrkesfagelever er lærlingplassen en helt nødvendig del av utdanningen. Det må læres på en arbeidsplass. Det gir motivasjon, yrkesstolthet og gjør teori om til praksis. At de i denne delen av utdanningen får en god oppfølging, er svært viktig.   Når lærekontrakt er tegnet, er det normalt lærebedriften som har ansvaret for opplæringen og...
En fullverdig liste

En fullverdig liste

Fra mandag 10. august til og med 14. september kan du stemme ved lokalvalget i Oslo. Jeg har stilt meg til disposisjon for fire nye år, og håper på å få velgernes tillitt til å fortsette arbeidet med å gjøre byen bedre. Om du ønsker at jeg skal få fortsette, håper jeg du enten setter...
To halvlitere og en IPA!

To halvlitere og en IPA!

Du har helt sikkert fått med deg at Venstres kulturbyråd, Hallstein Bjercke, er frivillig på Øyafestivalen. Men du visste kanskje ikke at jeg også var det, for andre gang? Onsdag og torsdag har jeg stått totalt 21 timer i baren på Ølparadiset på Øyafestivalen, og møtt utallige festivalglade mennesker. Jeg mener at en viktig del av...
Et feilskjær i norsk fengselspolitikk

Et feilskjær i norsk fengselspolitikk

Regjeringens forslag om å sende 300 fanger til Nederland er et feilskjær i justispolitikken. Forslaget er en kortsiktig løsning rettet mot symptomene uten å løse det egentlige problemet. Det må være målet med kriminalomsorgen at personer som dømmes for lovbrudd skal rehabiliteres og komme tilbake til samfunnet med en reell mulighet til å mestre det....

Tilpasset opplæring

  Det er positivt at skoleleder nå får muligheten til å omdisponere 5 prosent av fagene, slik at de kan gjøre lokale tilpasninger der det er nødvendig. Venstre har en grunnleggende tiltro til at de som jobber med elevene hver dag, er de som er best egnet til å se hva de trenger, og når....
Stolte Oslo

Stolte Oslo

I siste bystyremøte før sommeren vedtok Oslo bystyre LHBT planen for kommunen. Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre, holdt Venstre sitt hovedinnlegg i bystyret. Venstre er glad for at det foreligger en konkret og progressiv plan mot diskriminering av LHBT-personer, og er glad for at planen får en så bred oppslutning i Oslo bystyre i dag....
Språkutvikling hos barn

Språkutvikling hos barn

Innsatsen for å sikre barn en utbytterik skolegang og et godt liv begynner i barnehagen, blant annet gjennom et aktivt og bevisst arbeid med språkstimulering. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Barnehagene må ha kompetanse på barns språkutvikling, slik at de raskt kan sette inn tiltak og sikre at barn får utvikle...
Voksenopplæringen

Voksenopplæringen

Venstre er opptatt av at Oslos voksenopplæringstilbud skal være godt og gi voksne mulighet til å tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for videreutdanning, deltakelse i arbeidslivet og personlig utvikling. Målet med voksenopplæringen er å kvalifisere elever med lite eller ingen skolebakgrunn for videre opplæring, gi et bedre grunnlag for samfunnsdeltakelse og forberede dem på...
Skolene i Gamle Oslo

Skolene i Gamle Oslo

Denne saken beskriver utviklingen av barneskolene i Bydel Gamle Oslo og strategier og mål for videre utvikling. Det er en samlet komite som støtter alle tiltak som byrådet har beskrevet i saken, og det er Venstre glade for. Skolen er det er det viktigste verktøyet vi har for å sikre alle like muligheter. Bydel Gamle...