Dyrevelferd har vært et tema som har blitt diskutert mye og lenge i Unge Venstre i alle år. Dyr er en viktig del av mangfoldet i samfunnet vårt. Unge Venstre mener at dyr har en egenverdi
og skal behandles med respekt.

10911506_10152762864208558_3115249662890283626_o

Unge Venstre:

1. Vil gi ekstra støtte til bruksformer som fremmer dyrevelferd, biologisk mangfold, klima og miljø, uavhengig av om det oppfyller kriteriene til økologisk mat.

2. Vil forby norsk pelsdyroppdrett, og fjerne all produksjonsstøtte til næringen. Norsk pelsdyrnæring klarer ikke å opprettholde en akseptabel standard for dyrevelferd, og dette har pågått i en årrekke. Unge Venstre tror ikke det er mulig å kombinere pelsproduksjon og forsvarlig dyrevelferd.

3. Vil ha et dyrepoliti som har juridisk kompetanse på dyrelovgivning slik at de kan verne om dyrs rettigheter og interesser. Ansvaret for oppfølging av dyrevelferd bør dessuten flyttes fra Matdirektoratet til en egen instans i politiet. Dyrepolitiet bør sammen med Mattilsynet ha ansvar for dyr i landbruket.

4. Ønsker å forby bruk av ville dyr på sirkus. Sirkusdyr har begrenset bevegelsesfrihet og bor i transportvogner, små innhegninger eller i telt, som gjør at de ikke får utfoldet seg etter sine naturlige behov. Dette er dårlig dyrevelferd. Sirkus kan bruke husdyr. Kommunen skal ha ansvaret for å sjekke at sirkus har dokumentert god dyrevelferd, før de får leie areal.

5. Vil innføre en merkeordning for å opplyse forbrukerne om dyrevennlige og dyrefiendtlige varer. Med en slik ordning vil det være lettere for forbrukerne å ta bevisste valg og kunne velge bort produkter med dårlig dyrevelferd.

pelsdyr

6. Vil avskaffe det generelle forbudet mot salg, kjøp og husdyrhold av eksotiske dyr, og i stedet innføre en positivliste for hvilke arter det skal være tillatt å ha i private hjem. Det vil gi bedre dyrevelferd til de ulovlige dyrene som befinner seg i Norge i dag, og samtidig hindre innførsel av arter som kan skade norsk fauna.

7. Mener at dagens forbud mot enkelte hunderaser må fjernes. Forbudet bygger på fordommer og har ikke gode nok begrunnelser fra vitenskapelig hold. Det er i stor grad hundens oppdragelse som påvirker om den er trygg eller ikke.

8. Mener at dyrehold må reguleres strengere. Akkurat som man kan miste førerkortet ved alvorlige brudd på vegtrafikkloven, så bør man kunne bli fradømt retten til dyrehold ved brudd på dyrevelferdsloven.

9. Vil stramme inn regelverk rundt transportering av dyr, kutte ned på lengste reisetid for transport av dyr, innføre mobile slakterier og kurs i dyrevelferd for transportører. Liten plass og sammenblanding av dyr kan føre til uro og stress, som kan få utslag i skader, sterk frykt og slåssing under transport.

10. Ønsker å opprettholde levedyktige bestander av de fire store rovdyrene – ulv, gaupe, jerv og bjørn. Rovdyr er en naturlig del av økosystemet og norsk fauna. Når rovdyrvern kommer i konflikt med husdyrhold må vern av sårbare dyrearter gis forrang. Bestandsmålene for de store rovdyrene skal følge faglige anbefalinger og økes. Unge Venstre vil også ha en felles nordisk forvaltning av de store rovdyrene.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Bli med i Unge Venstre her!