Mens de fleste av oss brukte Norges nasjonaldag til å feire landet vårt og grunnloven, var det 15 mann som heller brukte dagen på å jakte på og skyte en av de få ulvene vi har igjen i Norge.

Fredag ble det observert en ulv på Ringebu, da den desperat forsøkte å komme seg ut gjennom et gjerde. Ulven var aldri i nærheten av å skade eller drepe en sau, og fortsatte kursen videre nordover på fjellet. Det ble allikevel gitt fellingstillatelse på ulven med én gang den ble observert, og på nasjonaldagen vår måtte den bøte med livet, kun fordi den var observert på Ringebu.

Ulven som tok turen innom Ringebu på sin vandringsferd visste ikke at det kvalifiserer til dødsstraff. All ulv som oppholder seg i Norge utenfor ulvesonen utryddes. Er det virkelig slik vi vil ha det i Norge?

I 2001, under Stoltenbergs første regjering, ble 2/3 av den norske ulvebestanden utryddet, noe som kostet 3 millioner kroner og en ulv som bar på unikt genmateriale. Ulvebestanden i Norge er nå svært svak, og sterkt preget av innavl. Ulven er en naturlig og viktig del av det norske økosystemet, og vi kan ende i en situasjon der ulvestammen reduseres såpass at den risikerer å dø ut. Det er viktig at de få individene vi har igjen vernes så lenge de ikke utgjør en direkte fare.

Ingen mennesker har blitt drept av ulv siden det dokumenterte angrepet for 212 år siden. Det er heller ikke dokumenterte ulveangrep i hverken Europa, Nord-Amerika eller Russland de siste 50 årene. Ulven utgjør ikke en trussel for menneskene. I hvert fall ikke mer enn brusautomater, som tar livet av om lag 3 mennesker i året. Det er også flere sauer som mister livet sitt på grunn av lastebilvelt enn ved å bli tatt av ulven. Her er det også mulig med intensiver som holder sauene trygge, kanskje med økonomisk støtte fra det offentlige.

Allikevel måtte nok en sau miste livet sitt i helgen, bare fordi den ble observert utenfor ulvesonen som en del av sin ferd. Jeg er glad for at Unge Venstre og Venstre tar opp kampen for ulven, og håper vi får til endringer før de siste ulvene vi har blir borte.