Author Archive
Oppholdsbetaling i barnehagen

Oppholdsbetaling i barnehagen

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2015 vedtok Stortinget å øke grensen for maksimal oppholdsbetaling i barnehage med 100 kr. per måned, med virkning fra 1. mai. Det innebærer at Oslo kommune kan øke oppholdsbetalingen i barnehagen, og Venstre stemmer i dag for dette. Bydelenes økonomiske rammer er allerede justert som følge av endringen...
Lærertetthet

Lærertetthet

Til bystyremøtet onsdag, behandlet vi et innbyggerinisiativ som foreslo at Oslo skal innføre klassedelingstall som fastsetter hvor mange elever det maksimalt kan være per lærer i Osloskolen. Venstre deler initiativtakernes ønske om at skolene i Oslo skal levere en best mulig utdanning til elevene, men vi er uenige i at dette gjøres ved å innføre...
Å skyte ulv på nasjonaldagen

Å skyte ulv på nasjonaldagen

Mens de fleste av oss brukte Norges nasjonaldag til å feire landet vårt og grunnloven, var det 15 mann som heller brukte dagen på å jakte på og skyte en av de få ulvene vi har igjen i Norge. Fredag ble det observert en ulv på Ringebu, da den desperat forsøkte å komme seg ut...
10 grunner til å bli med i Unge Venstre, kultur

10 grunner til å bli med i Unge Venstre, kultur

Det offentlige skal legge til rette for at hver enkelt kan finne sine talent og utøve disse som ressurs for seg selv og samfunnet. En liberal politikk skal støtte opp om den frivillige aktiviteten, kunsten og kulturen uten å pålegge den føringer og begrensninger. Et kunnskapssamfunn rommer også et mangfoldig kulturliv. Kultur stimulerer fantasien, utvikler...
10 grunner til å bli med i Unge Venstre, dyrevelferd

10 grunner til å bli med i Unge Venstre, dyrevelferd

Dyrevelferd har vært et tema som har blitt diskutert mye og lenge i Unge Venstre i alle år. Dyr er en viktig del av mangfoldet i samfunnet vårt. Unge Venstre mener at dyr har en egenverdi og skal behandles med respekt. Unge Venstre: 1. Vil gi ekstra støtte til bruksformer som fremmer dyrevelferd, biologisk mangfold,...
En liberal kamp mot ekstremisme

En liberal kamp mot ekstremisme

Denne uttalelsen ble vedtatt på Venstre sitt landsmøte april 2015   Ekstreme, antidemokratiske ideer og bevegelser setter det liberale demokratiet under press. Venstre mener det trengs økt innsats for at ekstremisme, i kombinasjon med vold og manglende respekt for demokrati, rettsstaten og individets rettigheter konfronteres, slik at slike ideer ikke skal kunne slå rot i...
Ikke partiet for særinteresser

Ikke partiet for særinteresser

Oslo Unge Venstre har fått ny fylkesleder, Tor Frøytvedt Dahl. På landsmøte snakket han om menneskeverd og om å prioritere de som trenger det aller mest. Vyrde landsmøte, Menneskene som ikke får oppmerksomhet er ofte de som fortjener mest oppmerksomhet. Menneskene som ofte forsvinner i store maktkamper, er dem det virkelig bør kjempes for. Dette...
Fordi kunnskap er makt, og makten skal spres

Fordi kunnskap er makt, og makten skal spres

Morten Grinna Normann er den andre ungdomskandidaten til Oslo Venstre, og står på 12. plass på Venstres bystyreliste. På landsmøtet denne helgen, holdt han innlegg om utdanning. Foto: Universitas   Ærede dirigenter, landsmøte, kjære liberale venner. Det er stort å endelig være her. Jeg har gledet meg lenge til å stå her, og kunne be...
En hyllest til Oslopolitiet

En hyllest til Oslopolitiet

      Innlegget er anonymisert av hensyn til de involverte personene.   Jeg har lyst til å fortelle en historie om en opplevelse jeg hadde tidligere i år. Når man leser om familievold i media, får man inntrykk av at det ikke tas på alvor, og at det kan gjøre vondt verre ved å melde ifra....
10 grunner til å bli med i Unge Venstre, helse

10 grunner til å bli med i Unge Venstre, helse

Dagens velferdsstat har vokst frem over lang tid. Fattigdomsbekjempelse og omsorg for de svakeste har alltid vært et av hovedmålene i arbeidet for en velferdsstat. I 1915 ble de Castbergske barnelovene vedtatt, for å verne nettopp de svakeste i samfunnet: barna. Senere har de sosiale godene blitt utvidet, blant annet for å hjelp syke og...
10 grunner til å bli med i Unge Venstre, miljø

10 grunner til å bli med i Unge Venstre, miljø

Miljø er en av Unge Venstre sine hovedsaker, og er ofte blant begrunnelsene til medlemmenes valg av parti. Det miljøvennlige alternativet skal være det beste, raskeste og rimeligste. Vi må ha bedre og billigere kollektivtransport med lave priser og flere avganger. Verden står overfor vår tids største utfordring, og de politiske beslutninger i dag vil påvirke...
10 grunner til å bli med i Unge Venstre, skole

10 grunner til å bli med i Unge Venstre, skole

Da jeg startet med politikk, var det naturlig å gå til ungdomspolitikken først. Jeg brukte over et år på å lese partiprogrammer og ungdomspartiene sine programmer, og å velge meg parti. I bloggserien “hvorfor UV?” skal jeg gå igjennom ulike politiske temaer, og legge sette opp 10 konkrete punkter på hvorfor UV er et godt...