barn og unge
For ung til å nekte...

For ung til å nekte…

Hver dag blir rundt 39 000 jenter under 18 giftet bort. Mange av jentene er bare 12 år. Noen enda yngre.   De fleste har fått med seg Plan Norge sin stunt, bloggen til 12 år gamle Thea som skal gifte seg med 35 år gamle Geir. Siden er spredt over hele landet, og har vekket...
Ingen stemmerett

Ingen stemmerett

Innlegget ble holdt i bystyre 24. september Ordfører, Oslo Bystyre har vedtatt å søke om å få være en forsøkskommune for stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget 2015. Nå har regjeringens svar på hvilke kommuner som får delta kommet, og Oslo får ikke delta. Jeg syns det er underlig at man i et forskningsprosjekt nekter kommunen...

Tryggere by

Trygghet handler om mange ting, blant annet at det skal være trygt for alle å komme seg dit man skal. Det gjelder spesielt barn og unge som skal til skolen. Byrådet foreslår å øke satsingen på trygge skoleveier fra 8,5 mill til 20 mill. i 2015. Dette vil øke tempoet og omfanget i arbeidet med...
Raske gjennomslag

Raske gjennomslag

På Årsmøtet til Oslo Venstre i år, ble det fremmet og vedtatt en uttalelse, som blant annet ønsket at evnerike elever skulle få muligheten til å ta videregående på kortere enn normert tid. I byrådets forslag til budsjett for 2015 ligger det nå inne at faglig sterke elever skal få ekstra stimulans og mulighet til...

Hvordan gikk det med de konkurranseutsatte barnehagene?

Prosessen rundt konkuranseutsettingen av noen barnehager i Oslo var mildt talt omdiskutert, og noen sitter nok inne med spørsmål om hvordan det hele gikk til slutt. Under finner du spørsmål stilt av Rødt, og besvart av byråd Haugli (H).   1. Hvordan har overtakelsen gått? Ospa: Bydel Alna gir tilbakemelding om at overtagelsen har gått...

Eleven i sentrum

Alle elever har forskjellig utgangspunkt. Noen er flinke i matte og andre i norsk. Hvis man er flink i et fag, må ungdomsskoleelever få bedre muligheter til å følge fag i videregående skole og elever i videregående skole må kunne ta undervisning på høyere nivå. Samtidig er det viktig at man får hjelp hvis det er...
Sk8

Sk8

I fjor sommer var jeg sammen med flere andre politikere på besøk i Haugenstua skatepark. Der fikk jeg lære mer om idretten og begynte å glede meg til skatemeldingen skulle komme. Den har ikke skuffet. Venstres byråd Guri Melby har den siste tiden fått mye velfortjent skryt for planene om en mer skatevennlig by. Foto:...
Debattmøte, sosial mobilitet

Debattmøte, sosial mobilitet

Tirsdag 24. juni arrangerte Gamle Oslo Venstre og Bjerke Venstre et debattmøte om sosiale utfordringer og sosialmobilitet i Oslo. På programmet stod først innledninger fra Anne-Britt Djuven (forskningssjef i Fafo), Arif Ali (Tøyenbeboer, mor, og medlem i Somalisk mødregruppe) og Marit Rognerud (bydelsoverlege Søndre Nordstrand). Dette gav en god og faglig start på debatten.  ...

Svar på barnehageinnlegg i Grorudalsavisa

For noen uker tilbake skrev Per Anders Langerød (Ap) et innlegg i Grorudalsavisa hvor han mente at Venstre har to ansikter i barnehagepolitikken. Grorudalsavisa trykket en forkortet versjon av mitt svar. Svaret i sin helhet finner du under: “Per Anders Langerød (A) svarer på mitt innlegg om manglende kompensasjon for barnehagene i revidert nasjonalbudsjett. Innlegget...

Vold i nære relasjoner

  Byrådet har lagt frem en sak om vold i nære relasjoner. Saken tar for seg forebygging, kompetanse og bistand til ofre for vold i nære relasjoner. Saken har konkrete mål og tiltak, med tidsfrister og ansvarsfordeling. Et av mine favorittiltak er “Regelverket for tildeling av kommunal bolig endres slik at personer utsatt for vold...

Årsberetningsdebatt

Onsdag 11. juni var det årsberetningsdebatt i Oslo bystyre. Under ligger mitt innlegg i debatten, om årsberetningene på helse- og sosialfeltet.   Ordfører I en by som vokser fort, og ikke alltid får den økonomiske støtten den trenger fra staten, gjøres det allikevel en så god jobb, at Oslo blir kåret til en av verdens...

Eplebibliotek til Oslo

Biblioteket i Tromsø er blant landets mest moderne og var det første bibliotek som introduserte Eplebibliotek for sine brukere. Eplebibliotek er en avdeling i biblioteket som har bokpakker, lydbøker og medier tilpasset barn med nedsatt funksjonsevne. Et slikt tilbud bør etableres også i Oslo.   Det er viktig at alle barn skal kunne oppleve gleden...