demokrati
Intervju på klikk.no

Intervju på klikk.no

  Jeg har blitt intervjuet på klikk.no i forbindelse med deres kampanje #KvinnerInn. Les hele intervjuet her.   Et av spørsmålene som blir tatt opp er hva jeg mener er de tre viktigste kvinnepolitiske sakene i Norge. Jeg mener at det i utgangspunktet står det ganske bra til med den formelle likestillingen i Norge. Det...
En fullverdig liste

En fullverdig liste

Fra mandag 10. august til og med 14. september kan du stemme ved lokalvalget i Oslo. Jeg har stilt meg til disposisjon for fire nye år, og håper på å få velgernes tillitt til å fortsette arbeidet med å gjøre byen bedre. Om du ønsker at jeg skal få fortsette, håper jeg du enten setter...
Voksenopplæringen

Voksenopplæringen

Venstre er opptatt av at Oslos voksenopplæringstilbud skal være godt og gi voksne mulighet til å tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for videreutdanning, deltakelse i arbeidslivet og personlig utvikling. Målet med voksenopplæringen er å kvalifisere elever med lite eller ingen skolebakgrunn for videre opplæring, gi et bedre grunnlag for samfunnsdeltakelse og forberede dem på...
En liberal kamp mot ekstremisme

En liberal kamp mot ekstremisme

Denne uttalelsen ble vedtatt på Venstre sitt landsmøte april 2015   Ekstreme, antidemokratiske ideer og bevegelser setter det liberale demokratiet under press. Venstre mener det trengs økt innsats for at ekstremisme, i kombinasjon med vold og manglende respekt for demokrati, rettsstaten og individets rettigheter konfronteres, slik at slike ideer ikke skal kunne slå rot i...
Ikke partiet for særinteresser

Ikke partiet for særinteresser

Oslo Unge Venstre har fått ny fylkesleder, Tor Frøytvedt Dahl. På landsmøte snakket han om menneskeverd og om å prioritere de som trenger det aller mest. Vyrde landsmøte, Menneskene som ikke får oppmerksomhet er ofte de som fortjener mest oppmerksomhet. Menneskene som ofte forsvinner i store maktkamper, er dem det virkelig bør kjempes for. Dette...
Ressursfordelingsmodellen

Ressursfordelingsmodellen

I januar vedtok bystyret endringer og ytterligere utredninger i forbinnelse med Osloskolenes ressursfordelingsmodell. Dette ble gjort etter en lang og grundig prosess i komiteene. At partiene i stor grad har greid å samkjøre seg, har en særlig stor verdi en sak som denne, hvor den miste justering fra politisk hold kan føre til millioner av...
Skolegrenser, Hasle og Teglverket skoler

Skolegrenser, Hasle og Teglverket skoler

Bystyret har vedtatt at skoleinntaksområdene ved Hasle og Teglverket skoler forblir uendret, slik at Teglverket kan åpne som ny 1-10 skole med skolestart 2015, mens Hasle skole rehabiliteres og etablerers som en to parallellers 1-7 skole, samtidig som den prosjekteres som en fire parallellers. Det var pedagogisk riktig for barne som skal gå på skolene...
Hodeplagg til besvær

Hodeplagg til besvær

Bør en tillate religiøse symboler / hodeplagg hos politi og dommere i Norge? Debatten om hvor mye av ens private karakter man kan utøve samtidig som man utøver et offentlig embete er en debatt som har gått opp og ned. I et sekulært samfunn som Norge kan det være vanskelig å forstå at et hodeplagg...
Femtekandidat!

Femtekandidat!

Lørdag var det nominasjonsmøte i Oslo Venstre, dvs at partiet bestemte hvordan bystyrelisten vår skal se ut ved valget i 2015. Jeg er utrolig stolt over å få 5 plassen hos Oslo Venstre, en plass opp fra forrige valg. Og med de dyktige personene Guri Melby, Hallstein Bjercke, Toril Berge Faltabø og Espen Ophaug og Odd Einar...
Narkotikarazziar i skolen

Narkotikarazziar i skolen

Innlegget ble publisert i nettavisens gjesteblogg.   10. oktober skrev dittOslo om at politiet gjennomførte en narkoaksjon på Stovner VGS, og hadde ransakelsesordre på en elev. Det er positivt at politiet følger opp når unge mistenkes for å selge rusmidler, være seg på skolen eller fritiden. Det er et mål for både politikere, politi, skoler...
En stemme som teller

En stemme som teller

Tidligere i bystyreperioden vedtok Oslo å søke om å få delta i prøveprosjektet for stemmerett for 16-åringer. Under finner du innlegget mitt fra debatten.   Ordfører, Vi startet forrige bystyremøte med at leder av sentralt ungdomsråd, Balder, presenterte vedtakene fra Ungdommens Bystyremøte. Reflekterte og gjennomtenkte forslag fra ungdom som i all hovedsak er under 18...
Åpenhet om sykehjem

Åpenhet om sykehjem

Innlegget ble holdt til sak 246 om åpenhet i sykehjemmene, i bystyret 24. september.   Ordfører, For Venstre er åpenhet og informasjon en viktig del av et demokratisk samfunn. Dette gjelder også kommunens tjenester, herunder virksomheten ved våre ulike sykehjem. I Oslo har vi kvalitetsmålersystemer, som gir et godt og helhetlig bilde av kvaliteten på...