demokrati
Ingen stemmerett

Ingen stemmerett

Innlegget ble holdt i bystyre 24. september Ordfører, Oslo Bystyre har vedtatt å søke om å få være en forsøkskommune for stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget 2015. Nå har regjeringens svar på hvilke kommuner som får delta kommet, og Oslo får ikke delta. Jeg syns det er underlig at man i et forskningsprosjekt nekter kommunen...

Sexkjøpsloven – en sovepute?

Evalueringen av sexkjøpsloven har gitt nytt liv til debatten rundt prostitusjon, men ikke nødvendigvis tydelige svar. Det er positivt om det har vært en reduksjon i antall ufrivillig prostituerte, men det er urovekkende at det rapporteres om økt utrygghet. I sexkjøpsdebatten er det de prostituertes trygghet som er det viktigste for Oslo Venstre og derfor...

Lønnsom kommunesammenslåing

Støtteordningene for småkommunene må forandres slik at sammenslåing lønner seg. Selv om Solberg-regjeringen og samarbeidspartnerne Venstre og KrF har begrenset tid til å gjøre endringer på statsbudsjettet som ble lagt fram, må noe gjøres for at det skal bli mer attraktivt å slå sammen kommuner. Solberg-regjeringen bør skissere endringer i inntektssystemet til norske kommuner når...
Livsfarlig blodgivernekt

Livsfarlig blodgivernekt

Blodbankene har i lenge rapportert om blodmangel. Spesielt er dette et problem ved de største sentralsykehusene hvor man trenger blod i forbindelse med donasjoner. Det er underlig at samtidig som man sliter med å rekkrutere nok blodgivere, nekter man en gruppe mennesker å gi blod på grunn av kjønn og legning. Fotokilde   Bakgrunnen for at...
Førsteutkast til program

Førsteutkast til program

Oslo Venstres programkomite la forrige uke frem sitt førsteutkast. Vi har jobbet med programmet i et halvt år og det ligger svært mange arbeidstimer med skriving, innhenting av kunnskap og diskusjoner. Vi er veldig spente på hva dere syns!   I går la komiteens leder, Erik Borge-Skei, frem en presentasjon på medlemsmøtet om programmet. Hvis du...
Venstre stiller spørsmål om tiggerforbud

Venstre stiller spørsmål om tiggerforbud

Oslo Venstres representanter på stortinget har stilt spørsmål til statsministeren om tigging.   Ola Elvestuen: Hvordan mener statsministeren at et tiggerforbud vil gjøre at de som tigger forsvinner? Foto: Sveinung Bråten   Begrunnelse: Statministeren uttalte til VG i forbindelse med Høyres landsmøte i 2012: «Jeg ser problemet, men spør meg selv om forbudet løser problemet....

Lobbymøter i mai og juni

I påvente av et lobbyregister, har jeg startet mitt eget. I slutten av hver måned vil jeg gi en kort oversikt over de møtene jeg har, og temaet på møtene.   Har du eller din organisasjon en utfordring med Oslo Kommune, som politikere burde vite om? Send meg en mail på julianne.ferskaug@gmail.com , så setter...
Debattmøte, sosial mobilitet

Debattmøte, sosial mobilitet

Tirsdag 24. juni arrangerte Gamle Oslo Venstre og Bjerke Venstre et debattmøte om sosiale utfordringer og sosialmobilitet i Oslo. På programmet stod først innledninger fra Anne-Britt Djuven (forskningssjef i Fafo), Arif Ali (Tøyenbeboer, mor, og medlem i Somalisk mødregruppe) og Marit Rognerud (bydelsoverlege Søndre Nordstrand). Dette gav en god og faglig start på debatten.  ...

Lobbyregister i Oslo

Lobbyisme er bra for demokratiet. Lobbyisme er faktisk grunnlaget for demokratiet, for det handler om at politikere får belyst saker på en helt annen måte. Jeg tror at det er veldig lite vi politikere gjør som vi har behov for å skjule. Jeg tror faktisk det ikke er noe av det vi gjør, som vi har...

Lobbyregister i Oslo

Venstre har lenge jobbet for å få lobbyregister i Stortinget og mener det er et viktig prinsipp med åpenhet rundt hvem som påvirker politikere. Når dette spørsmålet kom opp i finanskomiteen i Oslo i går, gikk Venstre inn for å opprette et slikt loggyregister i Oslo. Det er imidlertid slik at behovet for innsyn i...