Dyrevern
Å skyte ulv på nasjonaldagen

Å skyte ulv på nasjonaldagen

Mens de fleste av oss brukte Norges nasjonaldag til å feire landet vårt og grunnloven, var det 15 mann som heller brukte dagen på å jakte på og skyte en av de få ulvene vi har igjen i Norge. Fredag ble det observert en ulv på Ringebu, da den desperat forsøkte å komme seg ut...
10 grunner til å bli med i Unge Venstre, dyrevelferd

10 grunner til å bli med i Unge Venstre, dyrevelferd

Dyrevelferd har vært et tema som har blitt diskutert mye og lenge i Unge Venstre i alle år. Dyr er en viktig del av mangfoldet i samfunnet vårt. Unge Venstre mener at dyr har en egenverdi og skal behandles med respekt. Unge Venstre: 1. Vil gi ekstra støtte til bruksformer som fremmer dyrevelferd, biologisk mangfold,...
Nok snakk

Nok snakk

For 12 år siden gav Lars Sponheim, daværende landbruksminister fra Venstre, pelsdyrnæringen ti år på å forbedre forholdene på de norske pelsdyrfarmene. Mandag 6. oktober kom nyheten om at Mattilsynet nok en gang har funnet avvik fra pelsdyrforskriften eller dyrevelferdsloven på 40 % av de nesten 150 gårdene de har inspisert i år, 150 av de...
Lovlig med ulovlig handling

Lovlig med ulovlig handling

Selv om de fleste av oss gleder oss til sol og varme, er det ikke alle dyr som gjør det samme. Hvert år leser vi om hunder som har blitt etterlatt i bilen for uten tilgang på vann eller frisk luft, og dør av overoppheting. Husk at du har lov til å knuse ruten på...
Ville dyr i sirkus (innlegg fra bystyremøte 18. juni)

Ville dyr i sirkus (innlegg fra bystyremøte 18. juni)

Ordfører, Dyr i sirkus lever under forhold som vanskelig ville blitt akseptert for andre sammenlignbare former for utnytting av dyr. Som eneste dyrehold hvor kontinuerlig forflytning av dyrene forekommer, er sirkus også eneste dyrehold hvor dyrene kan sies å bo i transportmidlene. Bevegelsesmulighetene og adferdsreportoaret er sterkt hemmet, og fastlenking er en hyppig brukt form...
Forbud mot ville dyr i sirkus

Forbud mot ville dyr i sirkus

Bruk av elefanter i sirkus ble i 2009 foreslått forbudt av Mattilsynet f.o.m. 2013, som resultat av tilsynets oppfølging av Stortingsmeldingen om dyrevelferd (2003). Denne fastslo at antall arter i sirkus skulle begrenses, og at elefanter var spesielt problematisk: “Gjennom dette tiltaket tas det sikte på å innskrenke det antall arter som tillates (…)”. Mattilsynets forslag...