Eldreomsorg

Lev Vel med Demens

Innlegget ble holdt i bystyret under behandlingen av Demensplanen “LEV VEL – med demens i Oslo”   Ordfører, Venstre er glad for at byen vår i dag får på plass en overordnet demensplan for å sikre gode livsvilkår for personer med demens og deres pårørende. Med om lag 7000 personer i Oslo som er rammet...
Seniorbyen

Seniorbyen

På onsdag vedtok bystyret byens seniormelding. Jeg har ledet helse- og sosialkomiteens arbeidsgruppe på meldingen, og det har blitt lagt masse arbeid i saken! Under kan du lese mitt innlegg om saken fra bystyredebatten.   Ordfører, Jeg vil starte med å takke arbeidsgruppen for iherdig arbeid og tålmodig innsats i vårt arbeid med meldingen, både...

Et alternativ til sykehjem

Innlegget stod på trykk i Osloby – papirutgaven, torsdag 18. september Flere eldre mennesker plages av både ensomhet, isolasjon og mangel på fysisk aktivitet. Noen opplever at det blir utfordrende å skulle bo alene, men føler seg samtidig altfor friske til å flytte på sykehjem.   For disse er det viktig å ha et tilbud...
Seniormelding: Selvstendige, aktive og trygge eldre

Seniormelding: Selvstendige, aktive og trygge eldre

Byrådet har lagt frem en seniormelding (dokumentet finner du her). Arbeidet med meldingen starter for alvor til høsten, blant annet med en hørings- og besøksrunde. Komiteen skal også til Rotterdam, Antwerpen og Manchester for å hente inspirasjon og gode ideer hjem til Oslo. Har du eller din organisasjon noen gode ideer for å bedre byen...

Årsberetningsdebatt

Onsdag 11. juni var det årsberetningsdebatt i Oslo bystyre. Under ligger mitt innlegg i debatten, om årsberetningene på helse- og sosialfeltet.   Ordfører I en by som vokser fort, og ikke alltid får den økonomiske støtten den trenger fra staten, gjøres det allikevel en så god jobb, at Oslo blir kåret til en av verdens...
Seniorgaming

Seniorgaming

Mandag 5. mai besøkte Ida Brown fra Buskerud Venstre og jeg Drammen bibliotek. Vi ble tatt godt imot av bibliotekssjefen Monica Nyhus og Lena Hillestad, ansvarlig for seniorgamer prosjektet. Prosjektet seniorgaming rettes mot eldre mennesker, og tilbudet spisses mot hjemmeboende i tidlig fase av demens. Men det gir også glede til friske og spreke eldre,...