Helse
Psykolog i skolen

Psykolog i skolen

Én av tre personer i Norge vil ha hatt en psykisk lidelse i løpet av det siste året, og rundt halvparten i løpet av livet. Vi trenger nytenking innenfor psykisk helse. Oslo Venstre foreslår nå et lavterskeltilbud hvor det er mulig å få rask hjelp av psykolog uten henvisning.   Ved utgangen av 2012 sto...
Sammen mot mobbing

Sammen mot mobbing

På bystyremøtet 26. august bestemte bystyret enstemmig at Oslos mobbemanifest også skal gjelde barnehage, og at vi skal vurdere å innføre et mobbeombud. Jeg vil berømme SV for å ha løfte temaet om mobbing, som dessverre berører alt for mange barn og unge i både Norge og Oslo. For det er ingen politikere, skoler eller...
10 grunner til å bli med i Unge Venstre, helse

10 grunner til å bli med i Unge Venstre, helse

Dagens velferdsstat har vokst frem over lang tid. Fattigdomsbekjempelse og omsorg for de svakeste har alltid vært et av hovedmålene i arbeidet for en velferdsstat. I 1915 ble de Castbergske barnelovene vedtatt, for å verne nettopp de svakeste i samfunnet: barna. Senere har de sosiale godene blitt utvidet, blant annet for å hjelp syke og...
Frukt og grønt i skolen?

Frukt og grønt i skolen?

I bystyremøtet 4. mars diskuterte vi om Oslo skal innføre frukt til alle skolene. Fra de som ønsket å innføre dette ble det sakt at det er feil å sette ulike tiltak opp mot hverandre. Da vil jeg minne denne sal om at politikk dreier som nettopp dette. Å prioritere. Og for Venstre dette først og...
Kunnskapsbasert rusomsorg

Kunnskapsbasert rusomsorg

Innlegget er også publisert hos nettavisen, og kan leses i sin helhet der.   Den siste tiden har vi kunnet se at Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet ønsker heroinassistert behandling, over syv år etter at Oslo Venstre vedtok det samme. Det er på tide å slutte å innbille oss at fullstendig rusfrihet er mulig for...

Lev Vel med Demens

Innlegget ble holdt i bystyret under behandlingen av Demensplanen “LEV VEL – med demens i Oslo”   Ordfører, Venstre er glad for at byen vår i dag får på plass en overordnet demensplan for å sikre gode livsvilkår for personer med demens og deres pårørende. Med om lag 7000 personer i Oslo som er rammet...
Seniorbyen

Seniorbyen

På onsdag vedtok bystyret byens seniormelding. Jeg har ledet helse- og sosialkomiteens arbeidsgruppe på meldingen, og det har blitt lagt masse arbeid i saken! Under kan du lese mitt innlegg om saken fra bystyredebatten.   Ordfører, Jeg vil starte med å takke arbeidsgruppen for iherdig arbeid og tålmodig innsats i vårt arbeid med meldingen, både...
Åpenhet om sykehjem

Åpenhet om sykehjem

Innlegget ble holdt til sak 246 om åpenhet i sykehjemmene, i bystyret 24. september.   Ordfører, For Venstre er åpenhet og informasjon en viktig del av et demokratisk samfunn. Dette gjelder også kommunens tjenester, herunder virksomheten ved våre ulike sykehjem. I Oslo har vi kvalitetsmålersystemer, som gir et godt og helhetlig bilde av kvaliteten på...
Nederlandske brukerrom

Nederlandske brukerrom

Vi har vært på komitereise med helse- og sosialkomiteen, og mandagen besøkte vi blant annet Regenboog groep (Regnbuegruppen) og deres brukerrom. Brukerrommene ligner våre sprøyterom, men i de fleste av dem er det, i motsetning til i våre, kun lov å røyke, ikke injisere stoffer. Dette er fordi 90% av all heroin i Nederland røykes....

Et alternativ til sykehjem

Innlegget stod på trykk i Osloby – papirutgaven, torsdag 18. september Flere eldre mennesker plages av både ensomhet, isolasjon og mangel på fysisk aktivitet. Noen opplever at det blir utfordrende å skulle bo alene, men føler seg samtidig altfor friske til å flytte på sykehjem.   For disse er det viktig å ha et tilbud...

Mer tilgjengelig psykisk helsetilbud

Én av tre personer i Norge vil ha hatt en psykisk lidelse i løpet av det siste året og rundt halvparten i løpet av livet. Det er et enormt behov for å ha en sterkere satsing på psykisk helse. Mennesker med psykiske lidelser må få et bedre behandlingstilbud. Psykisk syke har krav på gode tjenester...

Sexkjøpsloven – en sovepute?

Evalueringen av sexkjøpsloven har gitt nytt liv til debatten rundt prostitusjon, men ikke nødvendigvis tydelige svar. Det er positivt om det har vært en reduksjon i antall ufrivillig prostituerte, men det er urovekkende at det rapporteres om økt utrygghet. I sexkjøpsdebatten er det de prostituertes trygghet som er det viktigste for Oslo Venstre og derfor...