Helse
Mer sunt folkevett i NAV

Mer sunt folkevett i NAV

Jeg vil endre reglene i NAV-systemet. Jeg vil ha mer bruk av skjønn og gi mer makt og myndighet til førstelinjetjenesten. Det er behov for å snu «NAV-pyramiden». Det første som må gjøres i NAV er å styrke førstelinjetjenesten slik at den får reell myndighet til å avgjøre saker. Førstelinjetjenesten er i dag – med unntak av...
Livsfarlig blodgivernekt

Livsfarlig blodgivernekt

Blodbankene har i lenge rapportert om blodmangel. Spesielt er dette et problem ved de største sentralsykehusene hvor man trenger blod i forbindelse med donasjoner. Det er underlig at samtidig som man sliter med å rekkrutere nok blodgivere, nekter man en gruppe mennesker å gi blod på grunn av kjønn og legning. Fotokilde   Bakgrunnen for at...