Hvorfor UV?
10 grunner til å bli med i Unge Venstre, kultur

10 grunner til å bli med i Unge Venstre, kultur

Det offentlige skal legge til rette for at hver enkelt kan finne sine talent og utøve disse som ressurs for seg selv og samfunnet. En liberal politikk skal støtte opp om den frivillige aktiviteten, kunsten og kulturen uten å pålegge den føringer og begrensninger. Et kunnskapssamfunn rommer også et mangfoldig kulturliv. Kultur stimulerer fantasien, utvikler...
10 grunner til å bli med i Unge Venstre, dyrevelferd

10 grunner til å bli med i Unge Venstre, dyrevelferd

Dyrevelferd har vært et tema som har blitt diskutert mye og lenge i Unge Venstre i alle år. Dyr er en viktig del av mangfoldet i samfunnet vårt. Unge Venstre mener at dyr har en egenverdi og skal behandles med respekt. Unge Venstre: 1. Vil gi ekstra støtte til bruksformer som fremmer dyrevelferd, biologisk mangfold,...
10 grunner til å bli med i Unge Venstre, helse

10 grunner til å bli med i Unge Venstre, helse

Dagens velferdsstat har vokst frem over lang tid. Fattigdomsbekjempelse og omsorg for de svakeste har alltid vært et av hovedmålene i arbeidet for en velferdsstat. I 1915 ble de Castbergske barnelovene vedtatt, for å verne nettopp de svakeste i samfunnet: barna. Senere har de sosiale godene blitt utvidet, blant annet for å hjelp syke og...
10 grunner til å bli med i Unge Venstre, miljø

10 grunner til å bli med i Unge Venstre, miljø

Miljø er en av Unge Venstre sine hovedsaker, og er ofte blant begrunnelsene til medlemmenes valg av parti. Det miljøvennlige alternativet skal være det beste, raskeste og rimeligste. Vi må ha bedre og billigere kollektivtransport med lave priser og flere avganger. Verden står overfor vår tids største utfordring, og de politiske beslutninger i dag vil påvirke...
10 grunner til å bli med i Unge Venstre, skole

10 grunner til å bli med i Unge Venstre, skole

Da jeg startet med politikk, var det naturlig å gå til ungdomspolitikken først. Jeg brukte over et år på å lese partiprogrammer og ungdomspartiene sine programmer, og å velge meg parti. I bloggserien “hvorfor UV?” skal jeg gå igjennom ulike politiske temaer, og legge sette opp 10 konkrete punkter på hvorfor UV er et godt...