Innlegg fra bystyrets talerstol
Ville dyr i sirkus (innlegg fra bystyremøte 18. juni)

Ville dyr i sirkus (innlegg fra bystyremøte 18. juni)

Ordfører, Dyr i sirkus lever under forhold som vanskelig ville blitt akseptert for andre sammenlignbare former for utnytting av dyr. Som eneste dyrehold hvor kontinuerlig forflytning av dyrene forekommer, er sirkus også eneste dyrehold hvor dyrene kan sies å bo i transportmidlene. Bevegelsesmulighetene og adferdsreportoaret er sterkt hemmet, og fastlenking er en hyppig brukt form...

Årsberetningsdebatt

Onsdag 11. juni var det årsberetningsdebatt i Oslo bystyre. Under ligger mitt innlegg i debatten, om årsberetningene på helse- og sosialfeltet.   Ordfører I en by som vokser fort, og ikke alltid får den økonomiske støtten den trenger fra staten, gjøres det allikevel en så god jobb, at Oslo blir kåret til en av verdens...