Justis
Et feilskjær i norsk fengselspolitikk

Et feilskjær i norsk fengselspolitikk

Regjeringens forslag om å sende 300 fanger til Nederland er et feilskjær i justispolitikken. Forslaget er en kortsiktig løsning rettet mot symptomene uten å løse det egentlige problemet. Det må være målet med kriminalomsorgen at personer som dømmes for lovbrudd skal rehabiliteres og komme tilbake til samfunnet med en reell mulighet til å mestre det....
Venstre stiller spørsmål om tiggerforbud

Venstre stiller spørsmål om tiggerforbud

Oslo Venstres representanter på stortinget har stilt spørsmål til statsministeren om tigging.   Ola Elvestuen: Hvordan mener statsministeren at et tiggerforbud vil gjøre at de som tigger forsvinner? Foto: Sveinung Bråten   Begrunnelse: Statministeren uttalte til VG i forbindelse med Høyres landsmøte i 2012: «Jeg ser problemet, men spør meg selv om forbudet løser problemet....
Datadirektiv i lomma

Datadirektiv i lomma

TV2 la i dag ut informasjon som har gått de fleste hus forbi. Med den nye programoppdateringen til iPhone, starter telefonen automatisk å lagre dine “ofte besøkte steder”. Ikke stedene du sjekker inn på facebook eller instagram, men stedene du ofte er. Også tidspunktet du kommer ankommer og drar derifra. Dommerne i Luxembourg har konkludert med...

Innlegg om bostedsløse i bystyret 18. juni

Ordfører, Jeg vil starte med å takke Ungdommens bystyre for at de setter denne saken på dagsorden. Venstre deler UBMs engasjement for de bostedsløse i Oslo. Flere partier i bystyret har vært opptatt av dette, det bekreftet blant annet under interpellasjonen fra SV i vinter. I forbindelse med denne interpellasjonen stemte et enstemmig bystyre frem...

Tiggerforbud, tv8

Jeg har vært hos tv8 og snakket om hvorfor jeg er imot tiggerforbud. Dette er den korte versjonen, som kun tar for seg hvorfor politiet ikke burde bruke kreftene sine på å jage fattige. Det finnes mange gode grunner til å være mot et forbud mot tigging. Dette er en av dem.  
Barn i fengsler, et nødvendig onde?

Barn i fengsler, et nødvendig onde?

Ungdom som har utført kriminelle handlinger bør få ungdomsstraff, ikke sone fengselsstraff. Barn- og ungdomskriminelle soner i dag sammen med voksne kriminelle i norske fengsler, til tross for enighet fra SV til FrP på Stortinget om at det ikke bør være slik.