Etter komitemøtet dro deler av komiteen på kirkebefaring. I Nordstrand kirke, som blir renovert og utvidet, fikk vi en innføring i tilstanden til byens kirkebygg. Fint å se hvor utrolig mye godt og frivillig arbeid som gjøres rundt i byen, og interessant å se hvor det er behov for større arbeid og investeringer for å...