Utdanning

Tilpasset opplæring

  Det er positivt at skoleleder nå får muligheten til å omdisponere 5 prosent av fagene, slik at de kan gjøre lokale tilpasninger der det er nødvendig. Venstre har en grunnleggende tiltro til at de som jobber med elevene hver dag, er de som er best egnet til å se hva de trenger, og når....
Språkutvikling hos barn

Språkutvikling hos barn

Innsatsen for å sikre barn en utbytterik skolegang og et godt liv begynner i barnehagen, blant annet gjennom et aktivt og bevisst arbeid med språkstimulering. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Barnehagene må ha kompetanse på barns språkutvikling, slik at de raskt kan sette inn tiltak og sikre at barn får utvikle...
Voksenopplæringen

Voksenopplæringen

Venstre er opptatt av at Oslos voksenopplæringstilbud skal være godt og gi voksne mulighet til å tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for videreutdanning, deltakelse i arbeidslivet og personlig utvikling. Målet med voksenopplæringen er å kvalifisere elever med lite eller ingen skolebakgrunn for videre opplæring, gi et bedre grunnlag for samfunnsdeltakelse og forberede dem på...
Lærertetthet

Lærertetthet

Til bystyremøtet onsdag, behandlet vi et innbyggerinisiativ som foreslo at Oslo skal innføre klassedelingstall som fastsetter hvor mange elever det maksimalt kan være per lærer i Osloskolen. Venstre deler initiativtakernes ønske om at skolene i Oslo skal levere en best mulig utdanning til elevene, men vi er uenige i at dette gjøres ved å innføre...
Fordi kunnskap er makt, og makten skal spres

Fordi kunnskap er makt, og makten skal spres

Morten Grinna Normann er den andre ungdomskandidaten til Oslo Venstre, og står på 12. plass på Venstres bystyreliste. På landsmøtet denne helgen, holdt han innlegg om utdanning. Foto: Universitas   Ærede dirigenter, landsmøte, kjære liberale venner. Det er stort å endelig være her. Jeg har gledet meg lenge til å stå her, og kunne be...
10 grunner til å bli med i Unge Venstre, skole

10 grunner til å bli med i Unge Venstre, skole

Da jeg startet med politikk, var det naturlig å gå til ungdomspolitikken først. Jeg brukte over et år på å lese partiprogrammer og ungdomspartiene sine programmer, og å velge meg parti. I bloggserien “hvorfor UV?” skal jeg gå igjennom ulike politiske temaer, og legge sette opp 10 konkrete punkter på hvorfor UV er et godt...
Ressursfordelingsmodellen

Ressursfordelingsmodellen

I januar vedtok bystyret endringer og ytterligere utredninger i forbinnelse med Osloskolenes ressursfordelingsmodell. Dette ble gjort etter en lang og grundig prosess i komiteene. At partiene i stor grad har greid å samkjøre seg, har en særlig stor verdi en sak som denne, hvor den miste justering fra politisk hold kan føre til millioner av...
Skolegrenser, Hasle og Teglverket skoler

Skolegrenser, Hasle og Teglverket skoler

Bystyret har vedtatt at skoleinntaksområdene ved Hasle og Teglverket skoler forblir uendret, slik at Teglverket kan åpne som ny 1-10 skole med skolestart 2015, mens Hasle skole rehabiliteres og etablerers som en to parallellers 1-7 skole, samtidig som den prosjekteres som en fire parallellers. Det var pedagogisk riktig for barne som skal gå på skolene...
Frukt og grønt i skolen?

Frukt og grønt i skolen?

I bystyremøtet 4. mars diskuterte vi om Oslo skal innføre frukt til alle skolene. Fra de som ønsket å innføre dette ble det sakt at det er feil å sette ulike tiltak opp mot hverandre. Da vil jeg minne denne sal om at politikk dreier som nettopp dette. Å prioritere. Og for Venstre dette først og...
Lærlinger bygger Lambda

Lærlinger bygger Lambda

Innlegget ble holdt i bystyresalen under behandling av V, H, SV og Krf sitt private forslag om å gjøre det nye Munch museet til et vardeprosjekt.   Ordfører, Sammen med Høyre, SV og KrF har Venstre fremmet et privat forslag om vardeprosjekt. Oslo Håndverks og industriforening har pekt på mulighetene for å lage vardeprosjekt som...
Narkotikarazziar i skolen

Narkotikarazziar i skolen

Innlegget ble publisert i nettavisens gjesteblogg.   10. oktober skrev dittOslo om at politiet gjennomførte en narkoaksjon på Stovner VGS, og hadde ransakelsesordre på en elev. Det er positivt at politiet følger opp når unge mistenkes for å selge rusmidler, være seg på skolen eller fritiden. Det er et mål for både politikere, politi, skoler...

Oslo, studentbyen

Innlegget stod på trykk i Universitas torsdag 18. september   Oslo by og studentene må jobbe sammen for å skape Norges beste studentby, mener Erik Borge Skei og Julianne Ferskaug i Oslo Venstre.   Det er i dag over 60 000 studenter i Oslo. Dette er svært positivt for byen. Venstre vil at Oslo skal...