Utdanning
Raske gjennomslag

Raske gjennomslag

På Årsmøtet til Oslo Venstre i år, ble det fremmet og vedtatt en uttalelse, som blant annet ønsket at evnerike elever skulle få muligheten til å ta videregående på kortere enn normert tid. I byrådets forslag til budsjett for 2015 ligger det nå inne at faglig sterke elever skal få ekstra stimulans og mulighet til...

Eleven i sentrum

Alle elever har forskjellig utgangspunkt. Noen er flinke i matte og andre i norsk. Hvis man er flink i et fag, må ungdomsskoleelever få bedre muligheter til å følge fag i videregående skole og elever i videregående skole må kunne ta undervisning på høyere nivå. Samtidig er det viktig at man får hjelp hvis det er...
Debattmøte, sosial mobilitet

Debattmøte, sosial mobilitet

Tirsdag 24. juni arrangerte Gamle Oslo Venstre og Bjerke Venstre et debattmøte om sosiale utfordringer og sosialmobilitet i Oslo. På programmet stod først innledninger fra Anne-Britt Djuven (forskningssjef i Fafo), Arif Ali (Tøyenbeboer, mor, og medlem i Somalisk mødregruppe) og Marit Rognerud (bydelsoverlege Søndre Nordstrand). Dette gav en god og faglig start på debatten.  ...

Terjes innlegg om kultur- og utdanning i 2013

Terje Bjøro har tatt over for meg i kultur- og utdanningskomiteen i den perioden jeg er nestleder i Helse og Sosialkomiteen. Dette er innlegget han holdt om det som skjedde på kultur- og utdanningsfeltet i 2013:   Ordfører, 2013 var et bra år for Oslo som kunnskaps- og kulturby – det er det lett å...

Leksefri skole?

Tidligere i denne perioden ble det behandlet et forslag fra Rødt om å gjennomføre et prosjekt med leksefrie skoler i Oslo. Det gikk Venstre imot. Betydningen av lekser er vel kjent i pedagogisk forskning og Venstre ser liten grunn til å starte et nytt, stort forsøk med leksefri skole i Oslo.   Det er metodefrihet i...
Jury hos Ungt Entrepenørskap, verdt tiden?

Jury hos Ungt Entrepenørskap, verdt tiden?

For tredje året på rad har jeg sittet i en jurye for Ungt Entrepenørskap. Tidligere har jeg vært på messedagen deres i Lillestrøm for de videregående elevene, men denne gangen fikk jeg oppleve Regionsmessen deres, hvor de som har gått videre fra Østfold, Oslo, Akershus og Oppland på ungdomsskolenivå konkurrerer om å være de beste...

Andre fremmedspråk i barneskolen

En av Oslo sine mange styrker er at vi har et mangfold i språkene som snakkes i byen. Det er fint at mange av byens elever starter på skolen, og kan flere språk enn bare norsk. Det er en verdi i seg selv, som både elevene og byen vil tjene på på lang sikt. Jeg...