TV2 la i dag ut informasjon som har gått de fleste hus forbi. Med den nye programoppdateringen til iPhone, starter telefonen automatisk å lagre dine “ofte besøkte steder”. Ikke stedene du sjekker inn på facebook eller instagram, men stedene du ofte er. Også tidspunktet du kommer ankommer og drar derifra. Dommerne i Luxembourg har konkludert med at EUs datalagringsdirektiv er i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter. Rett etter dette får vi vårt personlige datalagringsdirektiv rett i lomma av Apple.

Borgerrettighetene skal vernes like godt i den digitale som i den analoge verden. Stadig mer av vår hverdag og av private og offentlige aktørers virksomhet skjer på nett og ved hjelp av elektronisk kommunikasjon. Utviklingen av nye løsninger gjør at presset mot personvernet blir stadig sterkere. Det må derfor stilles strenge krav til lagring, bruk og videreformidling av informasjon som er innhentet elektronisk, uavhengig av aktør. Apple sier disse dataene ikke vil bli videreformidlet til Apple uten din godkjennelse, men hvis den godkjennelsen blir gjort gjennom deres vanlige “aksepter vilkår” ved nedlastning av neste programoppdatering, kan man ikke kalle godkjennelsen reell.

Overvåking av bevegelser truer retten til reell bevegelsesfrihet. Lokaliseringsteknologi i private tekniske enheter kan medføre kontinuerlig lagring av geografisk lokasjon. Både private og offentlige aktører skal ha begrenset tilgang til å benytte seg av store datamengder for å kartlegge enkeltpersoner.

Personlige opplysninger og personlige data er borgerens egen eiendom, og aktører som bruker slike data må slette disse på oppfordring, og aldri videreformidle det uten tillatelse.  Et sterkt vern om den enkeltes privatliv er avgjørende for frihet og for demokratiet. Frihet forutsetter vern mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet. Det ikke er mulig å være liberal uten å bry seg om frihet fra registrering, overvåking og inngripen i privatlivet.

Venstre vil ha strengere regler for hva private og offentlige aktører kan lage om privatpersoner.

 

Slik fjerner du iPhones lagring av din bevegelse:

Innstillinger  - Personvern – Stedstjenester – Systemtjenester

 

iPhone