I går var det servering av boller til reisende mellom Bergkrystallen og Brynseng, for å feire at T-banen får dobbelt så mange avganger til Bergkrystallen. Dette er en gledelig nyhet – for flere enn de som bor på strekningen.

 

Fra mandag 12. januar går banen dobbelt så ofte til og fra Bergkrystallen. I tillegg til den gamle, gode, linje 4, har vi også fått på plass linje 6, som går mellom Bergkrystallen og Sognsvann. Det vet jeg i alle fall at de som deltar på løpegrupper på Sognsvann setter pris på!

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Bedre for klima og renere luft

Som en av de mest rasktvoksende byene i Europa, vil Oslo bli sterkt påvirket av prognosen om at Norges befolkning vil øke med omtrent én million innbyggere innen 2029. Kollektivtransport handler om både miljø og fremkommelighet. I dag har vi over 2,1 millioner personbiler i Norge, et tall som stadig går oppover. Oslo som storby sliter både med helseskadelige konsentrasjoner av skadelige gasser og partikler i luften, samt hvordan vi skal få plass til de stadig flere bilene. For å få flere til å reise kollektivt, er det viktig å sørge for at det er så enkelt, behagelig og praktisk som mulig.

 

Å forbedre kollektivtilbudet har vært en av Venstres viktigste satsninger, og det er gøy å jobbe som politiker når man ser effekten av politikken man har jobbet for. Høy frekvens og mange avganger er vist at er et av de viktigste tiltakene for å få enda flere til å velge å reise kollektivt. Når det nå blir to ganger i kvarteret på denne banestrekningen, vil det føre til at enda flere vil kunne ta t-banen. Da vil vi få renere luft i byen og kutt i klimagassutslipp. Som beboer på Lambertseter er jeg ekstra glad, men det er ingen tvil om at tiltaket er til nytte for hele byen.

 

Oppslaget i Nordstrand Blad kan du lese her