Biblioteket i Tromsø er blant landets mest moderne og var det første bibliotek som introduserte Eplebibliotek for sine brukere. Eplebibliotek er en avdeling i biblioteket som har bokpakker, lydbøker og medier tilpasset barn med nedsatt funksjonsevne. Et slikt tilbud bør etableres også i Oslo.

 

Det er viktig at alle barn skal kunne oppleve gleden av bøker og kultur. I avdelinger for Eplebibliotek finnes litteratur og bokpakker for barn med nedsatt funksjonsevne og faglitteratur for voksne som arbeider med denne gruppen. På Eplebiblioteket i Tromsø er det bøker og medier med tegnspråk og punktskrift, og følebøker. Det finnes også taktile bøker, lydbøker, bok og lydbok, skjønnlitteratur og fagbøker om ulike funksjonshemninger.
Det meste av materiellet i hyllene kan lånes med hjem- til glede og inspirasjon for barn med nedsatt funksjonsevne, deres nærpersoner, foreninger, pedagoger og andre som møter barn i sitt arbeid. Både politikere og biblioteker må ta inn over seg at ikke alle bøker passer for alle barn. Men med en slik avdeling får også barn med ulike funksjonshemninger stimulert leselysten.
I Sverige finnes det i dag ulike varianter av eplehyller i flere deler av landet. Fra helt enkle hyller til hele avdelinger med spesialutstyrte PC`er. I Tromsø startet det som et prosjekt, og har nå blitt innført i den daglige driften. Det finnes mange måter å starte et slikt tilbud på i Oslo, og eventuelt utvide det på sikt. Det mener jeg Oslo bør gjøre, og etter hvert bør det komme på plass et landsdekkende tilbud.
Tidligere i år var jeg i Tromsø for å lære mer om deres måte å drive bibliotek på. Biblioteksjefen og kulturbyråden, Jonas Eilertsen, kunne fortelle at bokpakkene var veldig populære, både hos barn og foreldre, og formelig fløy av hyllene. Dette viser at det er et behov for denne typen tilbud i Tromsø, og at det gjør en forskjell for hverdagen til brukerne av det. Er slikt behov finner vi nok over hele landet, og særlig i storbyer som Oslo, hvor befolkningen er stor. Da er det viktig at det blir opprettet slike tilbud rundt om i landet.
Bibliotekene har en spesielt viktig rolle når det gjelder tilrettelegging av tilbudet til barn og ungdom. Det handler både om selve mediesamlingen og rammene rundt biblioteket, som bemanning, beliggenhet og åpningstidene. Jeg håper vi klarer å skape et bibliotektilbud i Oslo som er tilgjengelig og tilpasset alle, uavhengig av deres forutsetninger i livet.

 

 

Innlegget har stått på trykk i Kultmag