Innlegget stod på trykk i Osloby – papirutgaven, torsdag 18. september

Flere eldre mennesker plages av både ensomhet, isolasjon og mangel på fysisk aktivitet. Noen opplever at det blir utfordrende å skulle bo alene, men føler seg samtidig altfor friske til å flytte på sykehjem.

 

For disse er det viktig å ha et tilbud som ivaretar både tryggheten og friheten til de eldre. Mange av oss har opplevd å ha en forelder eller besteforelder som vi bekymrer oss for at bor alene, men som vi vet ville bli ulykkelig av å bo på et sykehjem. I slike situasjoner er det viktig at kommunen kan tilby mellomløsninger for dem som trenger det. For noen er den mellomtingen varm middag på døren, litt ekstra hjemmehjelp og en trygghetsalarm.

 

For andre er det en Omsorg+-bolig som blir riktig. Omsorg+ er et bokollektiv der man kan omgås andre mennesker hver eneste dag og få være med på aktiviteter. Den eldre har sin egen leilighet, med alt som trengs til å leve et vanlig liv, og er naturligvis fri til å komme og gå som man vil. Det som skiller Omsorg+-boligen fra en vanlig bolig, er døgnbemanningen, slik at beboerne til enhver tid kan tilkalle hjelp om de skulle trenge det. Og det serveres middag syv dager i uken. De som trenger det kan også få hjemmetjeneste i Omsorg+ boligene sine. Noen steder, som Treschows hus, har de også frokostservering, kafeteria, frisør og fotpleie, frisklivssenter og seniorsenter. Dette skaper et levende fellesskap, både blant beboerne og blant besøkende i nærmiljøet.

 

Retten til å bestemme i egen hverdag gjelder uavhengig av alder. Eldre må få ha innflytelse på innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Alle må få nødvendig pleie og omsorg når de trenger det. For å sikre det trengs et bedre og mer fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov. Omsorg + skaper den tryggheten og de sosiale rammene mange eldre savner i dag, og forebygger at mange trenger sykehjemsplass. Dette er blitt et svært populært tilbud for eldre som trenger mer trygghet enn de har i en ordinær bolig, eller som trenger hjelp av kommunen til å skaffe egnet bolig i alderdommen. I byråd har vi vært med på å sørge for at det frem til 2017 skal bygges 650 nye Omsorg+ boliger, og i Venstres programforslag vil vi fortsette satsingen på boliger for eldre, og foreslår å bygge 1500 nye Omsorg+ boliger innen 2019.