Lørdag var det nominasjonsmøte i Oslo Venstre, dvs at partiet bestemte hvordan bystyrelisten vår skal se ut ved valget i 2015. Jeg er utrolig stolt over å få 5 plassen hos Oslo Venstre, en plass opp fra forrige valg. Og med de dyktige personene Guri Melby, Hallstein Bjercke, Toril Berge Faltabø og Espen Ophaug og Odd Einar Dørum sammen med meg på topp 6, tror jeg det blir en bra gjeng! Hele listen kan du se her, hvis du er nyskjerrig.

Ellers må det nevnes at Morten Grinna Normann, Oslo Unge Venstre sin andre ungdomskandidat, ble satt inn på 12 plass.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

På nominasjonsmøtet har vi også generell politisk debatt, mitt innlegg til møtet kan du lese under:

 

Politikk i praksis dreier seg om prioriteringer. I Oslo er det skole og miljø som er de store sakene vi prioriterer, men det jeg kanskje er mest stolt av er at partiet alltid setter kunnskap og humanitet foran moral og populisme.

 

I tiggerdebatten har Venstre, gjennom lokallag, BU-ene og bystyregruppa, til tross for et flertall for et tiggerforbud i Oslo bystyret satt inn enorme krefter, og lykkes i å stoppe et tiggerforbud i byen opptil flere ganger.

Å ville forby tigging, er det samme som å ville forby fattigdom. Det er å si til de svakeste at de ikke får lov til å be om hjelp. Dere får klare dere på egenhånd, utenfor samfunnet. For vi vil ikke se dere.

Dette er så langt fra et humant menneskesyn som det går an å komme. Venstre fjernet i 2005 løsgjengerparagrafen. Vi visste hva det betød og hva det innebar. Vi har ikke endret mening fordi hudfargen på de som tigger, i mange tilfeller, er en annen i dag enn det den var for syv år siden.

Et annet sted vi har holdt på det humanet er med byens papirløse. At papirløse i Oslo har fått rett til helsehjelp, også når situasjonen ikke er livstruende eller akutt, hadde ikke skjedd uten Venstre.

 

Det hadde heller ikke vært et sprøyterom, eller utdeling av sprøyter, røykefilter og askorbinsyre, sykepleiere på hjul eller en gatejurist for å hjelpe rusavhengige med å få livet til å gå opp. Rusavhengige er i dag nederst på rangstigen i samfunnet, også i helsevesenet. Det er behov for å tenke nytt i rusomsorgen og se på erfaringer fra andre land, der fokuset ligger på å redde liv, og ikke moralisere. Moralismen som ligger i å forlange rusfrihet fra mennesker som er så langt nede psykisk og fysisk, for at de skal få hjelp, er umenneskelig. Venstre vil ha et prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Oslp. Vi må bare få med oss noen flere partier.

 

Det siste jeg vil trekke frem er prostitusjon. I sexkjøpsdebatten er det de prostituertes trygghet som er det viktigste for Oslo Venstre og derfor er det sosialpolitiske tiltak som må stå sentralt. Da sexkjøpslovens innføring ble debattert, var det store lovnader fra lovens forkjempere om sosiale tiltak for å hjelpe de prostituerte. Der har dessverre forkjemperne av loven sviktet kraftig. Bare det å bevare pro-senteret i Oslo er en kamp. Sexkjøpsloven må ikke bli en sovepute. Vi må ha bedre rådgivning, helsehjelp og jobbtrening for de som ønsker seg ut av prostitusjonen. For de som ønsker å forbli prostituerte, må muligheten til å anmelde overgrep uten å risikere å selv bli utsatt for sanksjoner fra politiet ivaretas.

 

Kjære Oslo Venstre, jeg mener at våre viktigste saker er skole og miljø. Grunnen til at jeg allikevel snakker om disse svake gruppene, er fordi at hvis vi ikke kjemper for de, og kjemper for en kunnskapsbasert politikk, en politikk som setter det enkelte mennesket trygghet og livskvalitet foran moral og populisme, så er det ingen som gjør det. Oslo Venstre, vi skal alltid være partiet som setter folk først, og gir mer, til det som trenger det mest.