Morten Grinna Normann er den andre ungdomskandidaten til Oslo Venstre, og står på 12. plass på Venstres bystyreliste. På landsmøtet denne helgen, holdt han innlegg om utdanning.

11153643_1087765274573102_194915851_o

Foto: Universitas

 

Ærede dirigenter, landsmøte, kjære liberale venner.
Det er stort å endelig være her. Jeg har gledet meg lenge til å stå her, og kunne be dere gjøre følgende: Gi en high five til sidemannen eller -kvinnen, og si «Sykt bra jobba!» For, liberalere, jeg tror dere har satt en rekord.

 

I 2012, da jeg begynte min bachelorgrad, laget de rødgrønne sitt siste “ordentlige” statsbudsjett, utenfor valgår. Der la de inn penger til 1000 nye studentboliger. Så kom det et valg. Høsten 2014 forhandlet Venstre med regjeringen om det første ordentlige borgerlige statsbudsjettet. Og det er her det blir klarest for meg hvorfor Norge trenger Venstre. Regjeringa foreslår en del, men Venstre leverer 2000 studentboliger, fullt innfridd valgløfte, og det i det første ordentlige statsbudsjettet! DOBLING av byggingen, på to år! Det er gjennomføring på rekordtid!

 

Landsmøte, Venstre må forsvare perspektivet som baserer seg på og verdsetter kunnskap, ikke fordi oljebransjen eller sykehuset trenger den, men fordi kunnskap er makt, og makten skal spres. Utdanning gir et sterkt demokrati, et godt samfunn og en lys fremtid. Til forskjell fra enkelte i regjeringspartiene vet vi at kvaliteten der handler om mye mer enn å slå sammen noen høyskoler med NTNU. Norge trenger Venstre, fordi Venstre leverer. Venstre sørger for stipendiatplasser, Venstre styrker mulighetene for forskerkarrierer, Venstre stanser innføring av skolepenger. Den satsingen på kunnskap og utdanning som Venstre har stått fremst for er fullstendig uunnværlig for Norges evne til omstilling, utvikling og grønn vekst. Men nå må vi si flere ord enn satsing. Nå må vi tørre å være konkrete, være presise, og si akkurat hvordan vi mener utdannings-Norge skal se ut fremover. Venstre må løfte to viktige områder fremover, områder hvor et grønt, liberalt og fremtidsretta parti kan spille en avgjørende rolle.

 

For det første: Utdanning er ikke bare innhold og kvalitet, men også et liv rundt. Og det er en enorm forskjell på om det livet er meningsfylt og bekymringsløst, eller meningsløst og bekymringsfullt. Jeg er stolt av at det var Venstre som tok initiativ til å løfte debatten om studenthelse, og jeg er stolt av det vi har oppnådd på studentboliger, men det er på tide med et krafttak for at studier skal være mer enn nudelromantikk. Den evig lovede 11. måneden er det Venstre som må fikse. Vi vet allerede at ingen andre vil ta ansvar for fremtiden.

 

For det andre, landsmøte, hvis Norge og verden skal klare kneika over til en fornybar fremtid, så trenger vi mer kunnskap, ikke mindre. Fremtiden trenger tusener på tusener av lærere, sykepleiere, ingeniører, barnehagelærere, siviløkonomer, kjemikere, leger og advokater. Vi klarer aldri det uten at hver og en har en reell mulighet til å ta en utdanning som er fleksibel og solid nok for det moderne liv.

 

Vi trenger at flere, ikke færre, utdanner seg. Vi trenger at flere holder på med fagfelter de liker, utvikler og skaper noe i. Vi trenger at flere velger utdanning, yrke og karriere – med hode og hjerte. La oss gjøre det mulig – det er å sette folk først.

 

Godt landsmøte!