Victoria Marie Evensen (Ap) fremmet et forslag rundt en av de kunstformene jeg selv får mest glede ut av, foto, og å få på plass et fotografiets hus i Oslo. Det skal hun ha ros for.

Fotografiens plass i billedkunsten har vært omduskutert helt siden starten i 1839. Til forskjell fra annen billedkunst utføres fotografi med et mekanisk, optisk apparat, og ikke for hånd, og vi kan ved lysets hjelp avbilde oss selv og våre omgivelser. Noen vil kanskje si at fotografi er i utgangspunktet ikke en kunstform. Som språket, som heller ikke er en kunstform, men man kan lage kunst med språket, i prosa og lyrikk.
På samme måte er det med fotografi. Man kan lage alt mulig med fotografiet: vitenskapelige fotografier, medisinske, dokumentarfoto, osv. Man kan også lage kunst med det. Men fotografisk kunst er ikke som andre typer kunst, det har en motsetning innebygd i seg, den mellom det mekanisk dokumenterende og det subjektive.

10835250_434044533415985_2734943592895477290_o

Foto:  Christian Fredrik Wesenberg,  En glad komite etter vedtaket!

 

Det er ingen tvil om at fotokunst i dag, er noe helt annet enn det var i 1839, og mulighetene til å skape ulike kunstutrykk er enda større. Mitt favoritt foto for øyeblikket er av Eva Rose, et foto av en kvinne som tilsynelatende hopper ut fra prekestolen. Selv om dette ikke er realiteten i hva som skjer, er det allikevel skapt gjennom ulike utrykk og metoder i fotokunsten.
I et kunstperspektiv er foto relativt nytt, og jeg er sikker på at det er en kunstform som bare vil bli større i fremtiden. Å skape et rom for denne kunstformen i hovedstaden, vil være positivt, ikke bare for å kunne vise frem mer av kunstformen, men også for å utvikle kompetanse, utdannelse og prosjekter.

Det vil også være et ledd i den positive utviklingen av byens aktivitetstilbud og kulturarenaer. I en prosess for å få nasjonale myndigheter til å sette i gang et slikt prosjekt, er det derfor viktig at Oslo bidrar med sin kompetanse og til f eks å finne plassering og formidle kontakt med fagmiljøene.
Det er flott at bystyret enstemmig ønsker at Oslo skal kontakte staten for opprettelse av fotografiets hus. Jeg håper dette er det første steget på vei til et fotografiets hus i Oslo, og et løft for fotokunsten.