I bystyremøtet 4. mars diskuterte vi om Oslo skal innføre frukt til alle skolene. Fra de som ønsket å innføre dette ble det sakt at det er feil å sette ulike tiltak opp mot hverandre. Da vil jeg minne denne sal om at politikk dreier som nettopp dette. Å prioritere.

Og for Venstre dette først og fremst nettopp om hva vi skal prioritere i skolen. Og i skolen prioriterer vi det viktigste først, nemlig opplæring av høyest mulig kvalitet. Heller enn å bruke mye ressurser på frukt og grønt i Osloskolen, vil vi bruke penger på å styrke læreren. Vi vil derfor ikke støtte SVs forslag om å innføre frukt og grønt i Osloskolen fra høsten av. SV forslår også at byrådet skal ta kontakt med statlige myndigheter for å få tilbake den gamle ordningen. De pengene, over 250 millioner kroner årlig, som staten tidligere brukte på frukt- og grøntordningen, brukes nå til etter- og videreutdanning av lærere. Det mener vi er en helt riktig prioritering, og vi vil derfor heller ikke stemme for dette forslaget.
Det er viktig med et godt og variert kosthold, og det er ingen av partiene i bystyret som bestrider at frukt og grønt er en viktig del av det. Vi er ikke mot frukt og grønt i skolen, men vi er mer opptatt av de gode lærerne. Også skal det sies, at man i skolen lærer om kosthold, og hvor viktig det er, både i gymmen, naturfagen og i heimkunnskapen.

 

Derfor ønsker vi heller å prioritere etter- og videreutdanning, fremfor å gjeninnføre frukt og grønt i Osloskolen.