Innlegget ble holdt i bystyre 24. september

Ordfører,

Oslo Bystyre har vedtatt å søke om å få være en forsøkskommune for stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget 2015. Nå har regjeringens svar på hvilke kommuner som får delta kommet, og Oslo får ikke delta. Jeg syns det er underlig at man i et forskningsprosjekt nekter kommunen med best forutsetninger for å skape valide resultater å delta.

j2

Ordfører, Stemmerett for 16-åringer har vært en viktig sak for Venstre i flere år, og gleden var stor da det for første gang ble flertall for et forsøk på dette i Oslo. At vi nå blir nektet av regjeringen å delta i forskningen, er skuffende. Stemmeretten hviler på prinsippet om at de som påvirkes av politikk også skal kunne påvirke politikken. 16-åringer er ferdige med den obligatoriske skolegangen, de kan arbeide under normale vilkår og betale skatt. De forventes å sette seg inn i lovverket, stå ansvarlig for egne handlinger og kan straffes. Men de får ikke utøve formell innflytelse på beslutninger som berører dem. I lokalvalg spesielt tas det mange beslutninger som nærmest utelukkende berører dem. Da er det et paradoks at de ikke skal få delta i det formelle demokratiet i kommunen.

Alle kommunene som har blitt valgt ut til å delta, med unntak av Stavanger, er små kommuner med få sekstenåringer. Namdalsund har for eksempel totalt 16 sekstenåringer. Du trenger ikke være professor for å forstå at forskningen ville vært mer valid om man hadde brukt Oslo. I Oslo er det barn og unge som representerer den største delen av befolkningsveksten. Det er kommunen med flest 16- og 17-åringer, og har også ungdommen med mest variert bakgrunn. De skal overta byen en dag og bør få være med å prege utviklingen så tidlig som mulig. Skal vi ha et levende lokaldemokrati i fremtiden, må vi ha ungdommen med oss i dag. Men ungdommen er også en ressurs i dag. I Oslo er det over 11000 ungdommer i alderen 16-17 år, som i dag ikke får muligheten til å være med å bestemme hvordan deres by skal utvikle seg i fremtiden. Å gi stemmerett til disse vil ikke bare skape positiv utvikling i bruk av stemmeretten på sikt, det vil også bidra til å balansere påvirkningskraften til de ulike aldersgruppene og skape et mer riktig bilde av interessefordelingen i byen vår i dag.

Ordfører, jeg syns det er beklagelig at Oslo kommune ikke får delta i forskningsprosjektet om stemmerett for 16-åringer