Ordfører,

Jeg vil starte med å takke Ungdommens bystyre for at de setter denne saken på dagsorden. Venstre deler UBMs engasjement for de bostedsløse i Oslo. Flere partier i bystyret har vært opptatt av dette, det bekreftet blant annet under interpellasjonen fra SV i vinter. I forbindelse med denne interpellasjonen stemte et enstemmig bystyre frem forslaget som lyder at byrådet skal «orientere bystyrets organer om bakgrunnen for kommunens retningslinjer og kapasitet for akutt overnatting, særlig med henblikk på lavterskeltilbud som gis om vinteren.»

Ordfører,

I løpet av vinteren har tilbudet til midlertidig bostedsløse blitt styrket gjennom at kommunen har inngått kvalitetsavtaler om døgnovernattingstilbud. Kommunen samarbeider også Frelsesarmeen som på en times varsel kan etablere senger hvis temperaturen i byen synker ned mot 10 minus, og vi ikke har kapasitet til å ta imot personer som trenger det på kommunens egne døgnovernattingstilbud. I tillegg var 100 plasser på akuttovernattingen til Kirkens Bymisjon og Røde Kors, åpne hele vinteren. Da den rødgrønne regjeringen i fjor kuttet støtten på ti millioner i sitt budsjettforslag, fryktes Kirkens Bymisjon at tilbudet måtte legges ned. Heldigvis fikk Venstre og KrF lagt inn hele potten i forhandlingene. Forrige måned åpnet 50 nye plasser for kvinner og eldre i Gamlebyen kirke.

Ordfører,

På omtrent et år er det registrert 30 000 overnattinger på disse tilbudene. Det sier noe om behovet som finnes. Det er ingen som vil at noen skal måtte sove utendørs i Oslo. Jeg er veldig glad for at vi har mange frivillige og ideelle aktører som bidrar i arbeidet for verdige midlertidige løsninger til de som trenger det. Jeg ser frem til å motta byrådets utredning over sommeren og håper vi får en god behandling i forbindelse med den.