Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika er en historisk investering, og er noe av det beste vi har vedtatt i denne perioden.

Lambda

 

Saken om kostnadsreduserende tiltak kommer som resultat av et verbalvedtak i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling i 2014.
Det er siden gjennomført en detaljprosjektering, kontrakter med entreprenører er inngått og byggeprosjektet er igangsatt. Det er gjennomført et omfattende arbeid for å finne kostnadsreduserende tiltak, og byrådet har innarbeidet kutt for omtrent 39 millioner kroner. Dette er det vi KAN kutte uten at det reelt sett vil bli DYRERE å bygge biblioteket. Disse kuttene er, som opplyst i saken, allerede innarbeidet i prosjektet.
Å gjøre store endringer i prosjektet nå kan ikke bare føre til forsinkelser, men vil kreve reforhandling av kontrakter og omprosjekteringskostnader som vil være større enn innsparingene man kan gjøre. Venstre mener derfor at kutt ut over det byrådet har innarbeidet vil være uforsvarlig. Av kuttene er mange reversible. For eksempel kan man innrede kinosalen på et senere tidspunkt. Andre kutt vil ikke å gå ut over funksjonaliteten, som for eksempel at man får glatte i stedet for kantete søyler, og at man skifter farge på betongen.
Den investeringen dette bystyret har gjort er en fremtidsrettet investering i byens best besøkte kulturinstitusjon. Venstre har hele tiden vært opptatt av å bygge et best mulig bibliotek til en best mulig pris. Det har vært arbeidet målrettet for å holde byggekostnadene nede. Vi får et nytt hovedbibliotek i Bjørvika, og det kommer til å bli fantastisk. Dette er en viktig og riktig investering i kultur og kunnskap for fremtiden, ikke bare for Oslo, men for hele Norge – som vi har sagt mange ganger; nye Deichman i Bjørvika blir ikke bare et bibliotek, men et nasjonalanlegg for kultur og kunnskap.

 

F2977B76-166A-4554-889BECF724C625CF-9A836C96-1E6E-4365-8BA4476C3787A94D