Innlegget er også publisert hos nettavisen, og kan leses i sin helhet der.

 

Den siste tiden har vi kunnet se at Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet ønsker heroinassistert behandling, over syv år etter at Oslo Venstre vedtok det samme.

Det er på tide å slutte å innbille oss at fullstendig rusfrihet er mulig for alle, og innse at alle mennesker er forskjellige. Troen på at alle kan oppnå fullstendig rusfrihet er et hinder for å gjøre noe med situasjonen vi har i dag. Det er viktig at vi også har et mål om å skape et verdig liv for dem som ikke klarer å bli rusfrie. Resultater fra de syv landene i Europa som har gjennomført heroinassistert behandling, har vist at det reduserer nyrekruttering, bedrer livssituasjonen til de rusavhengige og at mange går tilbake til familie og arbeid.

Moralismen som ligger i å forlange rusfrihet fra mennesker som er så langt nede psykisk og fysisk, er problematisk. I behandling på norske sykehus brukes det mange stoffer som regnes som narkotiske, uten noen innblanding fra politisk hold. Her er det enighet om at så lenge det er medisinskfaglig riktig, skal ikke politikk og ideologi bli innblandet.

Det må bli enklere for rusavhengige å få hjelp. Vi må ha et system som behandler avhengigheten og ikke straffer eller lar være å ta hensyn til det enkelte mennesket med rusproblemer. Haukeland sykehus sa for et år siden at de ønsket å gjennomføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling. Det er meningsløst at politikere skal stille seg i veien for et forsøk et dyktig fagmiljø ønsker å gjennomføre.

Hvert år dør 250 mennesker av narkotikarelaterte sykdommer. Vi må ha en politikk som tar vare på menneskeverdet til brukerne, reduserer antallet overdoser og tar opp kampen mot de som tjener penger på den illegale narkotikaomsetningen. Heroinassistert behandling passer ikke for alle heroinavhengige, men behandlingen kan være en mulighet til å gi flere muligheten til å leve bedre liv.

Det er på tide å slutte å prate og begynne å handle. Jeg er glad for at Oslo Arbeiderparti nå også løfter debatten hos seg. Forhåpentlig slipper vi å kjempe mange år til for en behandlingsbasert rusomsorg, fremfor en moralbasert.