Innlegget ble holdt i bystyresalen under behandling av V, H, SV og Krf sitt private forslag om å gjøre det nye Munch museet til et vardeprosjekt.

 

Ordfører,
Sammen med Høyre, SV og KrF har Venstre fremmet et privat forslag om vardeprosjekt. Oslo Håndverks og industriforening har pekt på mulighetene for å lage vardeprosjekt som for eksempel kan etableres i forbindelse med store og viktige nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Kriteriet for å bli et Vardeprosjekt er at alle leverandørene i prosjektet, i alle ledd, så langt det lar seg gjøre skal ha med seg lærlinger i prosjektet.

Ordfører,
Mange elever føler på en større risiko i det å velge yrkesfag enn å velge linjer med studiekompetanse, enda vi behøver flere fagarbeidere innenfor alle fagområder, både i privat og offentlig sektor, og da er det bekymringsverdig at frafallet på de yrkesfaglige linjene er så høyt. Byggfagene har nedgang i antall søkere over hele landet, og det er viktig med gode opplæringsarenaer og utplassering av elever. Noen lærere og rektorer forteller om elever som syns det er lavere status å skulle gå yrkesfag, og derfor kvier seg for å velge det. Å si at byens lærlinger skal få være med å skape noe som blir store landemerker i byen vil uten tvil være med på å øke denne statusen.

Ordfører,
Fremover skal Oslo gjennomføre flere større byggeprosjekter, blant annet det nye Munch-museet i Bjørvika. Det gleder meg at Kulturbyggene i Bjørvika og Oslo Håndverks- og industriforening er kommet til en enighet som gjør det mulig å realisere nytt Munchmuseum i Bjørvika som vardeprosjekt, og vi håper bystyret i dag gir sin tilslutning til å etablere dette prosjektet i forbindelse med byggingen. Det gir oss en unik mulighet til å vise frem verdien av godt håndverk og skape blest rundt de yrkesfaglige linjene vi tilbyr i Oslo.

Ordfører,
Godt håndverk er noe man ikke kan lese i en bok for å lære. Det må læres på en arbeidsplass. Det gir motivasjon, yrkesstolthet og gjør teori om til praksis. Byrådets mål er at 90 % skal fullføre og bestå videregående opplæring, og selv om Oslo er blant landets beste på gjennomføring, er målet langt fra nådd. Vi vet at den største delen av frafallet i Norge i dag skjer i overgangen mellom skole og bedrift. Ved å legge til rette for flere lærebedrifter, slik vi vil med dette prosjektet, bidrar vi til flere læreplasser. Og selv om vi må gjøre mye mer for å skape gode læreplasser, er dette et spennende skritt på veien.

 

Foto: Anne Solsvik

Foto: Anne Solsvik