Innlegget ble holdt i bystyret under behandlingen av Demensplanen “LEV VEL – med demens i Oslo”

 

Ordfører,
Venstre er glad for at byen vår i dag får på plass en overordnet demensplan for å sikre gode livsvilkår for personer med demens og deres pårørende. Med om lag 7000 personer i Oslo som er rammet av sykdommen, med beregninger som sier at tallet vil doble seg i løpet av en 25-årsperiode, er dette svært nødvendig.

 

Ordfører, komiteen har greid å oppnå politisk enighet om det aller meste i denne saken, også viktigheten av at mennesker med demens i størst mulig grad kan bo i eget hjem. De fleste føler en ekstra trygghet i det hjemmet de har bodd i i svært mange år, men etter hvert som sykdommen blir mer fremtredende og minnene svekkes, kan det plutselig føles som om lille Oslo er en egen planet og at alle gatene er forskjellige land. Da kan behovet for tettere oppfølging enn det som er mulig i hjemmet melder seg. Ordfører, jeg tror komiteen fikk stort nytte av vår komitereise, hvor vi ble introdusert for en demenslandsby, hvor alt er bygget på mottoet: ”Ville vi gjort dette hjemme?”. Dette er en holdning som skaper hjem for personer med demens, fremfor følelsen av å være fremmed på en institusjon. Her oppleves det større livsglede, personer utenfor kommer inn i landsbyen for å se forestillinger eller være frivillige, samtidig som det tilbys trygghet og oppfølging. At byråden allerede har tatt initiativ til å starte lignende prosjekter her i byen, er gledelig, og jeg ser frem til å besøke disse prosjektene i Oslo i januar.

 

Ordfører,
En person med demens er sårbar i møte med omgivelsene. Derfor vektlegger planen tilrettelegging både av det fysiske og det psykososiale miljøet. All omsorg for personer med demens skal være personsentrterte. Det innebærer en annerkjennelse av demensrammedes følelser, ønsker, livshistorie og rettigheter, og at de sikres rett behandling og oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet. Dette gjelder også dersom personen med demens også rammes av andre sykdommer. Også da skal pasienten møtes som en person, hvor hele sykdomsbildet blir tatt hensyn til, og hvor personen ivaretas.

 

I denne verden hvor sykdom er en så naturlig ting, kan det være vanskelig å huske å se de som er pårørende av de med sykdom. Ordfører, Venstre mener det er positivt at komiteen samlet går inn for pårørendegrupper og annen hjelp og veiledning for berørte. Situasjonen for pårørende av yngre demente er ofte ekstra vanskelig, og selv om det heldigvis er svært få personer i denne situasjonen, er det viktig at disse trekkes særlig frem av komiteen. Dette er personer som ofte setter livet sitt på vent for å hjelpe sine rammede, og går igjennom svært tunge prosesser. At disse skal få hjelp, er svært viktig.

Ordfører, det er vist at aktive dagtilbud for personer med demens er med på å forsinke sykdommens utvikling, i tillegg til å bidra til en meningsfull hverdag. At det har vært en økning i antallet dagaktivitetsplasser for hjemmeboende demente er positivt. Denne utviklingen må fortsette, og vi må sørge for at tilbudet er godt og variert.

 

Takk