Middelalderbeltet i Gamlebyen er et av Norges fremste kulturminner fra middelalderen. I tillegg til ruinene og sporene under bakken, har Middelalderbeltet også kvaliteter som helhetlig kulturmiljø. Oslo er en by preget av stor tilflytning. Da er det ekstra viktig at alle som kommer hit, både fra resten av landet og resten av verden, kan ta del i byens historie, og være stolte av den. Med meldingen byrådet har lagt frem, vil de få muligheten til det, også i fremtiden. Og med koblingen til Tøyenområdet, som vil få et stort løft i tiden som kommer, samtidig som vi bygger og utvider Bjørvika, med nye, fantastiske uteområdet og kulturinstitusjoner, får hele området et velfortjent løft.

 

Byrådets plan for utvikling av området, hvor målet er at Middelalderbeltet skal bli oppfattet, formidlet og forvaltet som et helhetlig kulturmiljø som gjenspeiler Middelalderbyen Oslo. Planen framhever at det skal tilrettelegges for aktiv bruk til ulike kulturaktiviteter og rekreasjon på kulturminnenes premisser. Planen har ambisiøse mål og tiltak for Middelalderbeltet. Tiltakene er en viktig start på å synliggjøre og formidle et helhetlig middelalderbelte og samtidig legge til rette for større grad av rekreasjon og arrangementer for alle.

 

Jeg er veldig glad for at vi har en helhetlig plan for Middelalderbeltet. Dette er et viktig rekreasjonsområde for de som bor i Gamle Oslo og en del av det historiske Oslo som vi jobber for å ta vare på.