Innlegget ble publisert i nettavisens gjesteblogg.

 

10. oktober skrev dittOslo om at politiet gjennomførte en narkoaksjon på Stovner VGS, og hadde ransakelsesordre på en elev. Det er positivt at politiet følger opp når unge mistenkes for å selge rusmidler, være seg på skolen eller fritiden. Det er et mål for både politikere, politi, skoler og elever at skolen skal være rusfri. Det som undrer meg, er at når personen på forhånd var identifisert, at politiet følte behov for å pågripe eleven på skolen i skoletiden, heller enn et annet sted. Jeg ønsker at skolen skal være et trygt sted der læring og kunnskap står i sentrum, ikke et sted der elevene skal bli mistenkeliggjorte.

 

Unge personer i rusmiljøet ofte har sammensatte utfordringer. Jeg tviler på at å bli pågrepet foran klassekamerater og lærere, vil gjøre livet til personene det gjelder bedre. Venstre ønsker selvfølgelig at skolen skal være fri for narkotika, men aller viktigst er det at elever med rusproblemer får hjelp, og at de blir i skolen. Ved lignende aksjoner i Østfold, Nordland og Agder, droppet flere titalls elever ut av skolen. Da har vi oppnådd lite. Dette er elever som absolutt burde ha skolen som holdepunkt. I stedet for aksjoner bør vi satse på en videreføring og styrking av rusforebyggende arbeid, som SaLTo-prosjektet, skolehelsetjenesten og skolering av lærere.

 

For et par år siden vedtok bystyret at det må innhentes informert skriftlig samtykke fra samtlige elever før det gjennomføres narkotikaaksjoner ved skolene. Elevorganisasjonen har gått tydelig ut med at elevene ikke har noen reell valgfrihet. De sier at elevene føler seg presset til å sitte igjennom ransakelsen, og at det vil virke mistenkelig om de ønsker å forlate klasserommet. Jeg synes det er viktig å lytte til hva Elevorganisasjonen sier på elevenes vegne, og frykter at razziane fører til at enkeltelever blir stigmatiserte og hengt ut foran klassen.

 

I overnevnte sak hadde Politiet identifisert eleven i forkant, og det var ikke nødvendig å pågripe eleven i skoletiden foran venner og lærere. Jeg ønsker et forhold mellom ungdom og politi som er basert på tillit, ikke avstand og frykt. Bekjempelse av narkotika på skolen bør skje gjennom å spre kunnskap og trygghet til å søke hjelp, ikke gjennom å skremme elevene med politi og narkohunder og risikere unødvendig frafall.​

SAMSUNG CAMERA PICTURES