For 12 år siden gav Lars Sponheim, daværende landbruksminister fra Venstre, pelsdyrnæringen ti år på å forbedre forholdene på de norske pelsdyrfarmene. Mandag 6. oktober kom nyheten om at Mattilsynet nok en gang har funnet avvik fra pelsdyrforskriften eller dyrevelferdsloven på 40 % av de nesten 150 gårdene de har inspisert i år, 150 av de ca. 300 eksisterende i Norge. Stadig kommer det avsløringer som viser de uholdbare forholdene, og det holder ikke lenger å si at det «kun er enkelttilfeller». Når enkelttilfellene blir så mange, er det systemet og bransjen som er problemet.

pelsdyr

Bilde fra Unge Venstre

 

Høyre og Frp har nå lagt frem sitt forslag til statsbudsjett. Ikke bare får næringen fortsette, den blir fortsatt subsidiert med 17,8 millioner. Kuttet i støtten på 5,4 millioner oppveies i tollfritak for råvarer til pelsdyrfôr, og næringen vil i året som kommer beholde de offentlige overføringene på til sammen ca. 40 millioner kroner. Dette vil si at 200 000 rev kan vente seg en strømkabel i begge ender, og at 800 000 mink skal få oppleve verden utenfor buret for første gang, på vei inn i gasskammeret. NOAH som har jobbet for miljø- og dyrerettsarbeid siden 1989, får derimot 0 kroner.

 

Landets høyeste faginstans på området, Veterinærinstituttet, har for lenge siden konkludert med at vårt pelsdyrhold må avvikles fordi det er uforenelig med dyrevelferdsloven, vedtatt av Stortinget i 2009. Det er et grunnleggende fenomen at ville dyr i bur ikke får tilfredsstilt sitt aktivitetsnivå og det er ikke tvil lenger om at dyrene i pelsdyrnæringen ikke lever et verdig liv. Jeg mener at politikerne ikke lenger bør akseptere dyrs lidelse på grunn av sysselsetting og profitt, og stoler på at Venstre vil kutte subsidiene når statsbudsjettet skal forhandles.