julianne

 

Jeg er medlem av Oslo bystyre og bystyrets kultur- og utdanningskomitee og er jusstudent. I perioden 7. mai til 16. november vil jeg være nestleder i bystyrets helse- og sosialkomite.

Jeg sitter også som medlem av biblioteksstyret, et organ for Universitetsbiblioteket i Oslo.

Ta gjerne kontakt med meg om saker i byen på mail: julianne.ferskaug@oslobystyre.no