For yrkesfagelever er lærlingplassen en helt nødvendig del av utdanningen. Det må læres på en arbeidsplass. Det gir motivasjon, yrkesstolthet og gjør teori om til praksis. At de i denne delen av utdanningen får en god oppfølging, er svært viktig.

 

Foto: Sveinung Braathen

Foto: Sveinung Braathen

Når lærekontrakt er tegnet, er det normalt lærebedriften som har ansvaret for opplæringen og den løpende oppfølgingen av lærlingen. Lærlingen følges i det daglige opp av en instruktør i lærebedriften. Lærebedriftene skal melde opp lærlingene til nødvendig undervisning i løpet av læretiden og skal også melde lærlingene opp til fag-/svenneprøve ved læretidens utløp.

Oppfølgingen fra bedriftene synes å være systematisk og god, men det er rom for forbedringer i rapporteringsordningen. Frittstående lærebedrifter og opplæringskontor rapporterer årlig om sin opplæring. Utfordringen ved dagens rapporteringsordning er at opplæringskontorene svarer på vegne av sine medlemsbedrifter, og at ulikheter mellom disse bedriftene derfor ikke kan avdekkes i
rapporten.

Venstre er glade for at Utdanningsetaten i samarbeid med opplæringskontorene vil etablere et system for å styrke denne. Det vil gi vesentlig bedre kunnskap om den opplæringen
som skjer i bedriftene.