Jeg er generelt positive til barnepark som et supplement/alternativ til det ordinære barnehagetilbudet. Byrådet ønsker valgfrihet og et fleksibelt tilbud til Oslos barnehageforeldre og ønsker å se om forsterket markedsføring av tilbudet vil føre til at flere foreldre benytter seg av barnepark. Vi foreslår derfor å sette av midler til et prøveprosjekt med et byomfattende barneparktilbud.

I byrådets (H, V og Krf) sitt forslag til revidert budsjett, settes det av 1 million kroner til Sofienbergparken barnepark.