Innlegget stod på trykk i Universitas torsdag 18. september

 

Oslo by og studentene må jobbe sammen for å skape Norges beste studentby, mener Erik Borge Skei og Julianne Ferskaug i Oslo Venstre.

 

Det er i dag over 60 000 studenter i Oslo. Dette er svært positivt for byen. Venstre vil at Oslo skal være Norges beste studentby. For å oppnå dette foreslår programkomiteen et krafttak for studentboliger, bedre kollektiv- og sykkeltilbud ved studiestedene og studentbyene, og at kommunen aktivt skal legge til rette for å gi studenter mulighet til å få relevant arbeidserfaring.

 

Nok studentboliger er nødvendig for å lette presset i leiemarkedet og sørge for at det er reelt like muligheter for utdanning for alle. Derfor vil Venstre bidra til at SiO når sitt mål om 4 000 nye studentboliger innen 2020, og utarbeide en studentboligstrategi i samarbeid med samskipnaden. Vi foreslår også at kommunen skal låne bort egnede tomter til SiOs flyttbare modul-studentboliger og få fortgang i byggingen ved å forskuttere statlige tilskudd til bygging av nye studentboliger, slik man har gjort i Stavanger.

 

Det må også bli lettere for studentene å komme seg rundt i byen. Venstre vil ha flere bysykkelstativ der studentene bor og oppholder seg, blant annet på Blindern, Kringsjå, Bjølsen og ved BI på Nydalen. Kollektivtilbudet må bli enda bedre for studentene, blant annet ved å innføre 24-timers ruter på flere av de viktigste busslinjene.

 

Oslo kommune er en attraktiv arbeidsplass for mange forskjellige studier, og Venstre vil derfor tilby flere studierelevante deltidsjobber og praksisplasser i kommunen. Dette kan gi spennende muligheter både for studentene og kommunens virksomheter. Noen yrkesgrupper, som lærere og sykepleiere, peker seg naturlig ut, men det finnes mange andre muligheter for studenter som ønsker seg relevant arbeidserfaring. For eksempel trenger kommunen gode samfunnsgeografer for å heve kvaliteten på byutviklingen, og biologer som kan bidra til å ta vare på byens biologiske mangfold. Så godt som alle deler av kommunen trenger dessuten kompetanse innen økonomi, juss og organsiasjon/ledelse.

 

Venstre vil at byen og studentene skal jobbe sammen til fordel for begge. På den måten kan vi skape Norges beste studentby.

 

bilde foran bokhylle