Siste Innlegg

Middelalderbeltet

Middelalderbeltet i Gamlebyen er et av Norges fremste kulturminner fra middelalderen. I tillegg til ruinene og sporene under bakken, har Middelalderbeltet også kvaliteter som helhetlig kulturmiljø. Oslo er en by preget av stor tilflytning. Da er det ekstra viktig at alle som kommer hit, både fra resten av landet og resten av verden, kan ta...
Ressursfordelingsmodellen

Ressursfordelingsmodellen

I januar vedtok bystyret endringer og ytterligere utredninger i forbinnelse med Osloskolenes ressursfordelingsmodell. Dette ble gjort etter en lang og grundig prosess i komiteene. At partiene i stor grad har greid å samkjøre seg, har en særlig stor verdi en sak som denne, hvor den miste justering fra politisk hold kan føre til millioner av...

Fotografiets hus, Oslo

Victoria Marie Evensen (Ap) fremmet et forslag rundt en av de kunstformene jeg selv får mest glede ut av, foto, og å få på plass et fotografiets hus i Oslo. Det skal hun ha ros for. Fotografiens plass i billedkunsten har vært omduskutert helt siden starten i 1839. Til forskjell fra annen billedkunst utføres fotografi med...
Skolegrenser, Hasle og Teglverket skoler

Skolegrenser, Hasle og Teglverket skoler

Bystyret har vedtatt at skoleinntaksområdene ved Hasle og Teglverket skoler forblir uendret, slik at Teglverket kan åpne som ny 1-10 skole med skolestart 2015, mens Hasle skole rehabiliteres og etablerers som en to parallellers 1-7 skole, samtidig som den prosjekteres som en fire parallellers. Det var pedagogisk riktig for barne som skal gå på skolene...
Kostnadsreduksjoner i Deichman

Kostnadsreduksjoner i Deichman

Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika er en historisk investering, og er noe av det beste vi har vedtatt i denne perioden.   Saken om kostnadsreduserende tiltak kommer som resultat av et verbalvedtak i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling i 2014. Det er siden gjennomført en detaljprosjektering, kontrakter med entreprenører er inngått og byggeprosjektet er igangsatt. Det er...
Frukt og grønt i skolen?

Frukt og grønt i skolen?

I bystyremøtet 4. mars diskuterte vi om Oslo skal innføre frukt til alle skolene. Fra de som ønsket å innføre dette ble det sakt at det er feil å sette ulike tiltak opp mot hverandre. Da vil jeg minne denne sal om at politikk dreier som nettopp dette. Å prioritere. Og for Venstre dette først og...
Uoffisiell innvielse av Nordstrand Kirke

Uoffisiell innvielse av Nordstrand Kirke

Etter komitemøtet dro deler av komiteen på kirkebefaring. I Nordstrand kirke, som blir renovert og utvidet, fikk vi en innføring i tilstanden til byens kirkebygg. Fint å se hvor utrolig mye godt og frivillig arbeid som gjøres rundt i byen, og interessant å se hvor det er behov for større arbeid og investeringer for å...
Popsenteret

Popsenteret

Popsenteret har siden opprettelsen vært en stor suksess. Museet har høye besøkstall og et veldig fornøyd publikum. Popsenteret er ikke et ordinært museum. Det kombinerer mange ulike typer elementer, aktiviserer publikum og benytter interaktiv teknologi i formidlingen. Dette er noe av det som ble vektlagt da Popsenteret i 2013 ble kåret til årets museum. Popsenteret...
Dobbelt så mange avganger til Bergkrystallen

Dobbelt så mange avganger til Bergkrystallen

I går var det servering av boller til reisende mellom Bergkrystallen og Brynseng, for å feire at T-banen får dobbelt så mange avganger til Bergkrystallen. Dette er en gledelig nyhet – for flere enn de som bor på strekningen.   Fra mandag 12. januar går banen dobbelt så ofte til og fra Bergkrystallen. I tillegg...
Hodeplagg til besvær

Hodeplagg til besvær

Bør en tillate religiøse symboler / hodeplagg hos politi og dommere i Norge? Debatten om hvor mye av ens private karakter man kan utøve samtidig som man utøver et offentlig embete er en debatt som har gått opp og ned. I et sekulært samfunn som Norge kan det være vanskelig å forstå at et hodeplagg...
Kunnskapsbasert rusomsorg

Kunnskapsbasert rusomsorg

Innlegget er også publisert hos nettavisen, og kan leses i sin helhet der.   Den siste tiden har vi kunnet se at Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet ønsker heroinassistert behandling, over syv år etter at Oslo Venstre vedtok det samme. Det er på tide å slutte å innbille oss at fullstendig rusfrihet er mulig for...
Lærlinger bygger Lambda

Lærlinger bygger Lambda

Innlegget ble holdt i bystyresalen under behandling av V, H, SV og Krf sitt private forslag om å gjøre det nye Munch museet til et vardeprosjekt.   Ordfører, Sammen med Høyre, SV og KrF har Venstre fremmet et privat forslag om vardeprosjekt. Oslo Håndverks og industriforening har pekt på mulighetene for å lage vardeprosjekt som...