På bystyremøtet 26. august bestemte bystyret enstemmig at Oslos mobbemanifest også skal gjelde barnehage, og at vi skal vurdere å innføre et mobbeombud. Jeg vil berømme SV for å ha løfte temaet om mobbing, som dessverre berører alt for mange barn og unge i både Norge og Oslo. For det er ingen politikere, skoler eller barnehager i Norge som ønsker noe annet enn nulltoleranse for mobbing – heldigvis. Allikevel finnes det dessverre elever på skolen som gruer seg til å dra på skolen, føler seg utestengt og opplever psykisk og fysisk vold. Jeg er glad for at bystyret enstemmig gjør enda et lite løft for å sørge for at ingen barn eller elever opplever dette.SAMSUNG CAMERA PICTURES

Mobbing er for stort, sammensatt og omfattende til at skolen kan løse problemene alene. De fleste skoler har gode planer for å motvirke mobbing og uønsket atferd blant elever og lærere, men det er varierende om og hvordan planene gjennomføres. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å gi god informasjon og kunnskap så tidlig som mulig, og det er positivt at barnehagen blir inkludert i Oslos lokale manifest mot mobbing. Målet må være å jobbe forebyggende, så mange situasjoner kan unngås fullstendig. Da må barnehagene og skolene få verktøyet som behøves, de må være tidlig på, og foreldrene må involveres..

Det er ikke tvil om at mobbing kan prege en videre i livet, og kan få svært negative konsekvenser. Både for offeret og mobberen.

Det blir spennende å følge utviklingen av det egne osloprogrammet, som skal inkludere en helhetlig profil med veiledning, kursing og skolering av alle aktører i barnehagene og skolene. Jeg er svært glad for at bystyret enstemmig gjør enda et lite løft for de som dessverre ikke har det godt i barnehagen og skolen i dag, og at alle er enige om at vi må begynne tidligst mulig.