Bystyret har vedtatt at skoleinntaksområdene ved Hasle og Teglverket skoler forblir uendret, slik at Teglverket kan åpne som ny 1-10 skole med skolestart 2015, mens Hasle skole rehabiliteres og etablerers som en to parallellers 1-7 skole, samtidig som den prosjekteres som en fire parallellers.

Det var pedagogisk riktig for barne som skal gå på skolene å velge denne løsningen, og de bekymringene som lå til grunn for det opprinnelige forslaget om å endre skolegrensene, har vist seg å ikke slå nevneverdig ut.

I denne saken var skolenes ledelse, skolenes FAUer OG skolenes driftstyrer, alle enige om hvilken løsning som er best for barna og fagmiljøet. Når det er situasjonen, var det enkelt for Venstre å velge hva vi ønsker å gjøre. Skolense selv og lokalmiljøet er de som har situasjonen nærmest på seg, og har en helt særegen oversikt. For Venstre er det da helt naturlig å høre på de lokale.