I siste bystyremøte før sommeren vedtok Oslo bystyre LHBT planen for kommunen. Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre, holdt Venstre sitt hovedinnlegg i bystyret. Venstre er glad for at det foreligger en konkret og progressiv plan mot diskriminering av LHBT-personer, og er glad for at planen får en så bred oppslutning i Oslo bystyre i dag.

Foto: Jo Straube

Foto: Jo Straube

Ordfører,

Stolte Oslo er ikke bare navnet på den nye handlingsplanen mot diskriminering av LHBT-personer – det er også navnet på en visjon for Oslo som en inkluderende og mangfoldig by. Det er ikke bare byens homofile, lesbiske og transpersoner som skal ha grunn til å være stolte i Oslo, men hele byen skal kunne være stolt av det arbeidet vi sammen gjør for likeverd og frihet og mangfold.

Denne planen bygger på erfaringene fra forrige handlingsplan fra 2006. Det var den første plan i Norge av sitt slag, og har satt standard for dette arbeidet nasjonalt og i andre kommuner. Oslo iverksatte 38 av 40 tiltak i handlingsplanen, og planen har ifølge LLH Oslo og Akershus hatt stor betydning for anti-diskrimineringsarbeidet både i Oslo og landet for øvrig.

Den nye handlingsplanen har et bredere omfang og et større virkemiddelapparat enn den gamle. Bifili, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk har kommet med og tiltakene er i større grad målbare og konkrete. For eksempel skal kommunen ikke lenger kreve at man oppgir kjønn dersom det ikke er nødvendig for å yte de kommunale tjenestene. Og der det er mulig skal man kunne velge en tredje kjønnskategori.

Men ordfører;

Det viktigste verktøyet i planen er fortsatt kunnskapsheving. Kunnskap- og kompetanseheving i form av økt kunnskapsinnhenting og økt kompetanse hos kommunens ansatte som møter innbyggerne i hverdagen på skolen, familiesenteret, i hjemmetjenesten og på sykehjemmet, er fortsatt det viktigste virkemiddelet vi har for å gjøre byen tryggere og mer inkluderende for alle. Oslo kommune vil gi støtte til LLH OA, slik at informasjonsprogrammet En verdig skoledag kan tilbys skoler som etterspør opplegg som kan engasjere elever og ansatte til refleksjon og dialog om utestenging, mobbing og trakassering.
Fordommer gror raskest i fravær av kunnskap, og i ly av fordommer kommer også problemer som mobbing og farlig hatkriminalitet.

Det er nettopp for å bekjempe fordommer og skape kontakt og møteplasser at det er så viktig å feire og synliggjøre mangfoldet og det skeive Oslo. Den årlige menneskerettskonferansen Pride House og festivalen Oslo Pride er to viktige feiringer og synliggjøringer som Oslo kommune skal støtte opp om. Å invitere biblioteker og museer til å sette fokus på Skeiv historie er også med på å synliggjøre mangfoldet i Oslo.

Ordfører, Venstre er glad for at det foreligger en konkret og progressiv plan mot diskriminering av LHBT-personer, og er glad for at planen får en så bred oppslutning i Oslo bystyre i dag.

Foto: Petter Ruud-Johansen

Foto: Petter Ruud-Johansen

Espen har også sin egen blogg, som du finner her