Terje Bjøro har tatt over for meg i kultur- og utdanningskomiteen i den perioden jeg er nestleder i Helse og Sosialkomiteen. Dette er innlegget han holdt om det som skjedde på kultur- og utdanningsfeltet i 2013:

 

Ordfører,

2013 var et bra år for Oslo som kunnskaps- og kulturby – det er det lett å se når man leser årsberetningene på kultur- og utdanningskomiteens område. Det er høy trivsel på skolene, 400 elever på ungdomsskolen har benyttet seg av tilbudet om å ta fag på høyere nivå, andelen som benytter seg av aktivitetsskolen øker, talentene blir satset på, stadig flere får læreplass, Oslo har igjen gjort det godt på nasjonale prøver, tilbudet om arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning ble videreført og frafallet i videregående opplæring viser jevn nedgang de siste årene. Dette er bare noen av de positive tiltakene og resultatene Oslo fikk til i 2013. Vi har en skole det er lett å skryte av – og det er jo ikke så rart når vi har så mange dyktige elever, undervisere og et byråd som virkelig satser på kunnskap.
Ordfører,
Også på kultursiden ble utdanningstilbudet styrket i fjor. Oslo musikk og kulturskole har videreført arbeidet med å utvikle kulturskoletilbudet i Oslo. 421 nye elevplasser ble etablert i 2013, og dette er svært gledelig for byens unge.
Byens kulturliv er mer levende enn noensinne, og i 2013 kan vi vise til mange positive resultater. Det har vært stor aktivitet i bibliotekene – særlig rettet mot barn og unge, det ble inngått 17 nye atelierkontrakter, kommunens nye kunstordning ble vedtatt, Popsenteret ble kåret til årets museum, bruken av Øvingshotellet øker og Munch-museet er landets best besøkte offentlige museum – med en økning på 64% fra i fjor. Jeg må selvfølgelig også trekke frem Munch-jubileet. Jubileumsutstillingen ble en stor suksess, med rundt 500.000 besøkende, og vakte svært stor oppsikt både nasjonalt og internasjonalt.
Ikke minst kan vi glede oss over at 2013 var året der vi i denne sal vedtok to flotte nye kulturbygg. Munchs kunst får museet den fortjener, og byen får hovedbiblioteket den fortjener – fremtidens bibliotek.
For Venstre er det et mål at Oslo som kulturby skal være i stadig utvikling og bidra til nyskapning på kunst- og kulturfeltet. Oslo skal være talentenes by, og da må kommunen legge til rette for at disse talentene skal kunne lykkes. Jeg gleder meg derfor over at det i fjor høst ble etablert en ny tilskuddsordning til innovasjon innen kunst- og kulturnæringen.

 

Ordfører,
Generelt har kultur- og fritidstilbudet har vært omfattende, variert og godt – spesielt for byens barn og unge. At byen har et bra kulturtilbud er et mål i seg selv, men det er også gledelig at disse tilbudene bidrar til læring, utvikling og oppdaging av byens fremtidige kunstnere.

Jeg håper vi fortsetter det gode arbeidet vi gjør og at Oslo fortsetter å være et sentrum for kultur og kunst.

Terje