Jeg har vært hos tv8 og snakket om hvorfor jeg er imot tiggerforbud. Dette er den korte versjonen, som kun tar for seg hvorfor politiet ikke burde bruke kreftene sine på å jage fattige. Det finnes mange gode grunner til å være mot et forbud mot tigging. Dette er en av dem.