Byrådet har lagt frem en sak om vold i nære relasjoner. Saken tar for seg forebygging, kompetanse og bistand til ofre for vold i nære relasjoner. Saken har konkrete mål og tiltak, med tidsfrister og ansvarsfordeling.

Et av mine favorittiltak er “Regelverket for tildeling av kommunal bolig endres slik at personer utsatt for vold i nære relasjoner er blant de som prioriteres når søker ellers oppfyller grunnkravene for tildeling”. I dag ser vi at flere av de som kommer ut fra krisesentrene, ikke har noe å gå til. Dette fører til at mødre føler seg tvunget til å ta med barna tilbake til overgriper for å kunne gi de tak over hodet. Dette er en vond situasjon for både mor og barn, som kan ende med å gå frem og tilbake mellom overgriper og krisesenter. En fortrinnsrett på kommunale boliger, vil gi disse familiene muligheten til å finne seg en jobb, og en egen leilighet, som kan være starten på et nytt og selvstendig liv. Jeg håper dette forslaget vil få flertall i bystyret.

 

Savner du noe i meldingen om vold i nære relasjoner? Kommenter under, eller send meg en mail på julianne.ferskaug@oslobystyre.no !